Medicijnen en reumatoïde artritis

Vermelding ”derdebetalersregeling van toepassing” op voorschrift influenzavaccin

Het RIZIV voorziet terugbetaling van het griepvaccin voor bepaalde patiëntengroepen met verhoogd risico, als de behandelende arts op het voorschrift “derdebetalingsregeling van toepassing” heeft vermeld. Enkel indien deze specifieke vermelding aanwezig is, kan de apotheker de derdebetalersregeling toepassen. Andere vermeldingen kunnen geen aanleiding geven tot terugbetaling.

'Maak het voorschrijven van medicijnen op stofnaam verplicht'

Hoewel er heel wat verzet was tegen het verplicht afleveren van het goedkoopste geneesmiddel door de apotheker, is de maatregel een jaar na de invoering een succes. Het Socialistisch Ziekenfonds pleit zelfs voor een uitbreiding.

Hoe bewaar ik MIJN GENEESMIDDELEN?

Veel mensen bewaren hun geneesmiddelen in de badkamer. Dat is niet de meest ideale bewaarplaats, omdat de meeste geneesmiddelen het best kunnen worden bewaard bij een temperatuur van 8° tot 25° Celsius, bij voorkeur in een donkere, droge omgeving. Een badkamer is vaak vochtig en de temperatuur schommelt daar dikwijls behoorlijk. Een droge (afsluittbare) kast is voor het bewaren van geneesmiddelen veel beter.

Geneesmiddelen onder aanvullende monitoring

De Europese Unie (EU) heeft de procedure  voor de identificatie van geneesmiddelen waar de regelgevende autoriteiten in Europa  extra nauwlettend op toezien,  gestandaardiseerd.  Deze geneesmiddelen worden “geneesmiddelen onder aanvullende monitoring” genoemd. Ze zijn herkenbaar aan de aanwezigheid van een zwarte omgekeerde driehoek op de bijsluiter en de samenvatting van de kenmerken van het product (productinformatie bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars).

Voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die in België niet beschikbaar zijn

Soms heeft een patiënt nood aan een geneesmiddel dat niet in België beschikbaar is, maar wel in het buitenland (binnen of buiten de Europese Unie). Naar aanleiding van het niet meer beschikbaar zijn van enkele geneesmiddelen in België, bv. Danatrol® (op basis van danazol), meldden we in de Folia dat invoer vanuit het buitenland mogelijk is [zie Folia april 2013]. De invoer van Tetabuline S/D®, op basis van specifieke antitetanus-immunoglobulinen, werd besproken in de Folia van juni 2013 .

Schadelijke effecten van geneesmiddelen opsporen in urine

Jaarlijks krijgen naar schatting een miljoen mensen wereldwijd ernstige leverschade door medicijngebruik. Het gaat om zeldzame bijwerkingen die lastig zijn op te sporen. Meestal komen ze pas aan het licht als het leed al is geschied. Rachel van Swelm ontdekte dat eiwitten die bij het ontstaan van leverschade in urine terechtkomen, kunnen worden gebruikt om schadelijke effecten tijdig op te sporen. Op 10 september promoveert zij op haar onderzoek bij het UMC St Radboud.

Tetrazepam niet meer voorgeschreven

In een vorig artikel werd over dit medicijn reeds bericht. Hier volgt de definitieve beslissing.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap, EMA, heeft recent beslist dat geneesmiddelen op basis van tetrazepam niet meer mogen worden voorgeschreven omwille van de mogelijk ernstige huidreacties als bijwerking.

Kwart nieuwe medicijnen niet in België gelanceerd

Internationale farmabedrijven laten België steeds vaker links liggen bij de lancering van nieuwe geneesmiddelen. Meer dan de helft van de 91 nieuwe geneesmiddelen die de jongste drie jaar in Europa op de markt gekomen zijn, zijn niet beschikbaar in België. Dat blijkt uit een studie van de sectororganisatie pharma.be, waarover De Tijd vandaag bericht.