Medische artikels over reumatoïde artritis

seronegatieve en seropositieve RA

seronegatieve en seropositieve RAWat is het verschil tussen seronegatief of seropositief testen voor reumatoïde artritis?
Is er verschil in de ernst van de ziekte en/of in de behandeling?

 

1 jaar 1 dag geleden

RA-risicofactoren

RA en de risicofactorenWat zijn risicofactoren en welke worden met reumatoïde artritis geassocieerd?

 

 

 

1 jaar 1 week geleden

Verhoogd risico bij jongere RA-patiënten

Risico op hart- en vaatziekten bij jongere RA-patiënten ligt aanzienlijk hoger dan bij de algemene bevolking.
Reumatologen en huisartsen moeten bij mannen en vrouwen onder de vijftig met reumatoïde artritis extra alert zijn tot het voorkomen van hart- en vaatziekten.

1 jaar 1 maand geleden

RA vaak te laat vastgesteld

Ook al is reumatoïde artritis geen typische vrouwenziekte, toch slaat deze aandoening drie keer meer toe bij vrouwen dan bij mannen.
Maar al te vaak wordt RA te laat opgespoord.
Nochtans kan een snelle diagnose de vooruitgang van de ziekte vertragen dankzij een aangepaste behandeling.

1 jaar 1 maand geleden

Wat veroorzaakt reumatoïde artritis?

Een combinatie van genetische gevoeligheid en omgevingsfactoren kunnen bijdragen tot de ontwikkelling van reumatoïde artritis.
Welke elementen een rol kunnen spelen, lees je in het bijgaande artikel.

 

1 jaar 2 maanden geleden

TTR-proteïne veroorzaakt auto-immuunreactie bij JIA-patiënten

Een nieuwe studie heeft aangetoond dat het menselijk eiwit, transthyretine (TTR) genaamd, een auto-immuunreactie in de gewrichten van JIA patiënten veroorzaakt.
Juveniele idiopathische artritis ook wel bekend als jeugdreuma.

 

1 jaar 5 maanden geleden

Meting van fysieke activiteit en capaciteit

Recent of in het verleden werd bij jou een vorm van inflammatoire artritis (bv. reumatoïde artritis, ankyloserende spondylitis, psoriatrische artritis) vastgesteld. Ongetwijfeld ondervind je dagelijks het belang van optimale fysieke activiteit en (zuurstof)uithouding voor je gezondheid.
In het kader van een onderzoek om de kwaliteit van zorg te verbeteren, nodigen wij jou graag uit om anoniem jouw mening te geven over subjectieve en objectieve metingen van fysieke activiteit en capaciteit.

Hartelijk dank bij voorbaat voor de medewerking!

 

1 jaar 7 maanden geleden

Belang vroege behandeling RA

Het belang van vroege behandeling bij reumatoïde artritis staat als een paal boven water.
Tot recent was er in Vlaanderen jammer genoeg weinig over de behandelingsvertraging tussen het begin van de symptomen en de start van de behandeling geweten.
Uit onderzoeken blijkt dat er zo vlug mogelijk en liefst op verschilende niveaus moet worden ingegrepen.
Bewustwording van RA-symptomen moet in eerste instantie worden verhoogd.
Vandaar is geschikte educatie van alle mogelijke hulpverleners, artsen-verpleging-apothekers-kinesisten, uiterst belangrijk én moeten er bovendien middelen worden ontwikkeld voor de verbetering van RA-detectie.

 

1 jaar 7 maanden geleden

Betere resultaten bij vroege RA

Diederik De Cock behaalde eind 2015 zijn doctoraat aan de KU Leuven.
Volgens de conclusie van zijn thesis is aangetoond dat de resultaten beter zijn bij patiënten, waar de behandeling van de reumatoïde artritis in een vroege fase is gestart.

Jammer genoeg, zo blijkt volgens het onderzoek, zijn de actueel beschikbare prognostische factoren voor de behandelingskeuze niet betrouwbaar én bestaan er bij beginnende reumatoïde artritis vele intensieve behandelingsopties, waarvan de exacte inhoud nog lang niet gekend is...

 

1 jaar 8 maanden geleden