Medische artikels over reumatoïde artritis

Kunnen microbiome* veranderingen beschermen tegen REUMATOÏDE ARTRITIS?

Infecties  werden lang verdacht dat zij de aanleiding zouden kunnen zijn om reumatoïde artritis te ontwikkelen. Maar bepaalde types van infecties werden geassocieerd met een verminderd risico op reumatoïde artritis. Dit werd bestudeerd in een degelijk gecontroleerde studie, uitgevoerd door Maria E.C. Sandberg, MD, en collega’s van het Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden.
Deze studie werd gepubliceerd in Annals of the Rheumatic Diseases.

Kinderreuma: Juveniele Idiopathische Artritis

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is een chronische gewrichtsontsteking bij kinderen. Naast de gewrichten kunnen ook inwendige organen en de ogen aangetast worden. De ziekte ontstaat doordat een ontregeld immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet. Het lichaam gaat dan antistoffen tegen de eigen weefsels vormen, wat een ontstekingsreactie uitlokt. Juveniele Idiopatische Artritis of JIA is de meest voorkomende vorm van kinderreuma. Meer dan 80 procent van alle kinderen met reuma hebben JIA. De overige 20 procent hebben een andere soort jeugdreuma. 

RoActembra nu beschikbaar onder de vorm van een voorgevulde injectiespuit

Roche NV liet ons het volgende weten:

Beste mevrouw, in het verleden hebt u aangegeven dat u graag op de hoogte wenst gehouden te worden van de nieuwigheden betreffende onze producten. 

Wij delen u dan ook graag mee dat sinds 1 februari 2015 RoACTEMRA 162 mg beschikbaar is onder de vorm van een voorgevulde injectiespuit voor subcutane toediening. Deze nieuwe toedieningsvorm wordt terugbetaald voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis bij volwassen patiënten. 

Ontwikkelingen in de reumatologie om in de gaten te houden in 2015

(hier worden enkel die ontwikkelingen besproken die verband houden met reumatoïde artritis [red.])

Doeltreffendheid van nieuwe therapieën 

Het afgelopen jaar is er in de reumatologie belangrijke vooruitgang geboekt waarvan waarschijnlijk vele ontwikkelingen aan belang zullen winnen in 2015.

Veelbelovende therapeutische gegevens aangaande reumatoïde artritis 

Orthopedische chirurgie daalt bij reumatoïde artritis

De daling van orthopedische ingrepen de afgelopen 30 jaar bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) doet vermoeden dat de verbetering van de behandeling de ziekte vertraagt. (Studie verschenen in The Journal of Rheumatology).  

De rol van Biomarkers in de Reumatologie

Biomarkers(*) zijn chemische stoffen of componenten van het immuunsysteem die gebruikt kunnen worden om het niveau van ontsteking of ziekte aan te geven of het reactievermogen van een patiënt op een specifieke medicatie te definiëren. Enkele voorbeelden: biomarkers voor een hart-en vaatziekte zouden lipiden, cholesterol of bloeddruk kunnen zijn. Biomarkers voor schildklierziekte zouden schildklier functietesten zijn.

Combinatie met NSAID kan bloedingsrisico fors verhogen

NSAID’s verhogen het risico op een maagbloeding al, maar in combinatie met andere geneesmiddelen kan die kans wel vertienvoudigen.

Wat veroorzaakt reumatoïde artritis?

Een combinatie van genetische- en omgevingsfactoren leiden tot deze auto-immune aandoening.