Abatacept (Orencia®) eindelijk beschikbaar in België

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
Recente informatie juli 2009

De tekst in cursief is van de hand van professor R. Westhovens, reumatoloog UZ-Leuven.

- Hoofdstuk 5.3.1.5. Abatacept (Orencia® 6, beschikbaar sinds juli 2009) is, volgens de bijsluiter, bestemd voor gebruik bij ernstige reumatoïde artritis bij volwassen patiënten, na falen van de klassieke middelen (waaronder minstens één TNF-remmer), steeds in combinatie met methotrexaat.

Abatacept is een immunosuppressivum dat de activering van T-lymofocyten verhindert, en zo de productie van o.a. bepaalde cytokines vermindert.

 

Eigenlijk grijpt deze behandeling dus in in een vroeger stadium van het immuunproces dan bv. TNF blockers. Doordat het ingrijpt op T-lymfocyten zal het immuunproces zodanig beïnvloed worden dat o.a. minder TNF-a, minder interleukine 6 enz. geproduceerd wordt en daardoor de ontsteking onder controle gebracht wordt.

De meest frequente ongewenste effecten zijn hoofdpijn en nausea; infecties, die ernstig kunnen zijn, en infusiereacties (bv. hoofdpijn, duizeligheid, bloeddrukverhoging) kunnen optreden.

De meeste nevenwerkingen die optreden bij de infusen zoals hoofdpijn zijn zeer mild. Zwaardere infusiereacties zijn zeer zelden. Het risico op infecties is vergelijkbaar tot mogelijks iets minder vergeleken met andere therapieën zoals TNF blockers. Hierbij dient ook vermeld dat actieve reumatoïde artritis op zich ook een verhoogd infectierisico betekent.

Abatacept mag niet gebruikt worden bij patiënten met een infectie, en tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding. Gebruik in combinatie met een TNF-remmer is afgeraden (bijkomend risico van ernstige infecties). Toediening van levende vaccins is afgeraden tijdens behandeling en tot 3 maanden na stoppen van een behandeling met abatecept.

Vaccinatie tegen bv. griep, pneumococcen is wel toegelaten en zelfs aan te raden voor start van de biologische therapieën zoals Abatacept en TNF blockers. Een typische verboden vaccinatie omdat het een levend vaccin is, is Gele Koorts.

Zoals voor de TNF-remmers dient vóór het opstarten van abatacept latente tuberculose opgespoord te worden (anamnestisch, Mantoux-test en RX-thorax); indien deze aanwezig is, zullen tuberculostatica gestart worden vóór het starten van abatacept.

Bron: www.bcfi.be/nieuws/

*

Symbool 6 bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel
 
Om meer aandacht te vestigen op de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel wordt in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium bij deze specialiteiten het symbool 6getoond gedurende de eerste drie jaar na commercialisering.
Met dit symbool wil het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) artsen en apothekers oproepen om vermoedens van ongewenste effecten voor deze middelen zeker te rapporteren, zelfs bij twijfel over een causaal verband.

Bron: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
(BCGH)

*

Het medicijn Orencia®, met als wetenschappelijke benaming abatacept.
Orencia® is beschikbaar in een witte poedervorm. Elke flacon bevat 250 mg poeder. Orencia wordt gegeven via een infusie met een duur van 30 minuten. De hoeveelheid Orencia dat een patiënt krijgt toegediend is afhankelijk van het lichaamsgewicht. Na de initiële dosering dient Orencia opnieuw toegediend te worden na 2 en 4 weken en daarna elke 4 weken.

Bewerking: Mia, 17 juli 2009; aanvulling: 1 augustus 2009