Arbeidsongeschikt en reumatoïde artritis

Vlotter de weg naar werk

De thematiek van ons symposium Actief Leven Met Reuma is heel actueel.
Actief in het leven staan, zorgt dat je in de maatschappij participeert.
De bezigheden kunnen allerlei zijn: van bewegen en creatief bezig zijn tot vrijwilligerswerk en werken...
Door de mensen te informeren, kunnen zij zich goed voorbereid bij een werkgever aanmelden en in het kennismakingsgesprek bijvoorbeeld zelf aangeven dat er tegenover de tewerkstelling van een persoon met een arbeidsbeperking een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), of andere tewerkstellingsmaatregel staat.
Een extra troef voor beide partijen.

Dat we met ons symposium "Actief Leven Met Reuma" de tijdgeest mee hebben, blijkt uit het artikel: Steeds meer gehandicapten geraken aan een job.

3 jaren 11 maanden geleden

Arbeidsongeschiktheid en RA

In de reeks m.b.t. reumatoïde artritis en werk publiceerden we eerder DEEL I  - wetgeving rond arbeidsongeschiktheid en invaliditeit (Bijlage 1 en 2) en DEEL II met aandacht voor re-integratie-initiatieven inzake toegelaten activiteiten en professionele heroriëntering of rehabilitatie.

DERDE DEEL
In DEEL III worden twee initiatieven van de dienst uitkeringen van het RIZIV uitgelicht, namelijk het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid en disability management
Klik hier voor de nieuwe bijlage.

4 jaren 1 week geleden

10 % minder uitkering voor langdurig zieken

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In de toekomst zullen langdurig zieken 10 % van hun uitkering kunnen verliezen, wanneer zij niet genoeg moeite doen om opnieuw aan de slag te gaan.

Deze maatregel is enkel van toepassing voor langdurig zieken zonder werk.
Er wordt geen sanctie voorzien voor hen die nog in dienst zijn van een werkgever.

Bron: De Morgen: "Langdurig zieken kunnen deel uitkering verliezen"

 

4 jaren 1 maand geleden

Re-integratie-initiatieven van de ziekte-en invaliditeitsverzekering

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In vijf opeenvolgende delen van RAAM leggen wij ons toe op enkele belangrijke aspecten met betrekking tot werk.

In DEEL I stonden we stil bij de wetgeving binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en invaliditeit (Bijlage 1 en 2)

TWEEDE DEEL
In DEEL II focussen we ons op de re-integratie-initiatieven van de ziekte- en invaliditeitsverzekering met nl. de toegelaten activiteit en professionele heroriëntering of rehabilitatie.
Klik hier voor de nieuwe bijlage.

4 jaren 2 maanden geleden

Ook RA patiënten hebben heel wat te bieden

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.
RA-Liga is lid van VOKA en wil via deze weg werkgevers bereiken en laten zien dat RA patiënten heel wat te bieden hebben.
Onze doelstellingen zijn voor een stuk gelijklopend waardoor samenwerking een meerwaarde is voor beide partijen.

 

Bekijk hierna het inspirerend filmpje!

4 jaren 3 maanden geleden

Nieuwe ziekte-uitkering kost patiënten tot 500 euro per jaar

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Paul Callewaert, topman van de socialistische mutualiteit De Voorzorg, luidt net als zijn collega van de Christelijke Mutualiteit CM de alarmbel over de reeks besparingen die de regering plant in de gezondheidszorg. “Je riskeert dat zieken een tijdlang zonder inkomen vallen”
De algemeen secretaris van De Voorzorg klaagt aan dat de besparingen patiënten rechtstreeks zullen raken en dat de regering het geld telkens weer vooral bij de zwakkeren zoekt.

Hij haalt één concrete maatregel aan om dit te illustreren: de nieuwe berekening van de ziekte-uitkering: “Die zal patiënten tot 500 euro per jaar kosten.”

4 jaren 5 maanden geleden