Arbeidsongeschikt en reumatoïde artritis

Mag u werken als u ziek bent?

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Wie een ziekte- of invaliditeitsvergoeding ontvangt, mag zonder voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds geen enkele (beroeps)activiteit uitoefenen.