Belg met chronische aandoening werkt zelden

Een Nederlands rapport leert dat België het enige is van de ‘rijke’ EU-landen waar minder dan de helft van de mensen ‘met een langdurige aandoening’ – een handicap of een chronische ziekte – aan het werk is.

In België heeft maar 45 procent van de mensen met een 'langdurgie aandoening' werk; de rest is afhankelijk van uitkeringen. Het zit daarmee in een groep met vooral arme EU-landen: Griekenland, Hongarije, Portugal, Polen en Slovenië. Ter vergelijking: Zweden zit op 70 procent.

De cijfers komen uit een rapport van het Nederlands Sociaal-Cultureel Planbureau. Omdat er in België zo weinig langdurig zieken werken, werd verwacht dat zij het hoogst aantal uren zouden presteren: maar daar is niets van aan, ze werken hier het minst aantal uren.

Weinig integratie, lage uitkeringen

Nederland hoort, zo zegt het rapport, tot de landen met ‘genereuze uitkeringen en een hoge inzet op reïntegratie in de arbeidsmarkt’. België hoort bij de ‘corporatistische landen’ die relatief weinig investeren in de reïntegratie van die mensen in de arbeidsmarkt; daardoor tellen die landen veel uitkeringstrekkers en kunnen ze ook maar lage uitkeringen betalen.

Jo De Cock, de topman van ziekteverzekering (Riziv), bevestigt dat werk van gemaakt wordt van een ander beleid.

Bron: Guy Tegenbos, www.standaard.be/

Geplaatst: 2014-01-24

Categorie: