Samen vorm geven aan onze dienstverlening

Op 3 oktober 2013 bracht de DG Personen met een handicap 250 personen met een handicap, ambtenaren en professionelen uit de sector samen tijdens het evenement Touché! te Brussel. Het doel “een betere dienstverlening aanbieden aan personen met een handicap” veroorzaakte meteen een band tussen de aanwezigen.

Mensen die anders zelden met elkaar in contact komen wisselden de hele dag ideeën en ervaringen uit. De ideale gelegenheid om kennis te maken met elkaar, de mensen achter de dossiers, én om te luisteren naar hun zorgen. Op die manier ontstaat meer voeling met elkaars leefwereld en groeit het wederzijds begrip.

De belangrijkste concrete voorstellen:

Mensen vinden het belangrijk dat alle informatie voor personen met een handicap gebundeld wordt in 1 uniek dossier, dat er 1 uniek loket komt voor materies rond handicap en dat men terecht kan bij lokale contactpersonen. Overheidsteksten kunnen leesbaarder en eenvoudiger en van medische evaluaties verwacht men meer uniformiteit. Mensen vragen ook meer empathie en meer aandacht voor het menselijke aspect.

Dat is maar een greep uit een hele lijst van concrete en soms verrassende voorstellen die voortvloeiden uit het evenement.

Een kort verslag kan je al lezen in het persbericht (.pdf). Een volledig verslag volgt later op onze website.

Bron: Handi Flash - 16/10/13