Binnenkort betaalbare schuldsaldopolis bij groter gezondheidsrisico

Chronisch zieken of ex-kankerpatiënten zullen binnenkort vlotter toegang krijgen tot een betaalbare schuldsaldoverzekering. Nu worden mensen met zo'n verhoogd gezondheidsrisico soms door verzekeraars geweigerd of betalen ze veel hogere premies. In 2009 werd nochtans de wet-Partyka gestemd, die daar paal en perk moest aan stellen. Maar de wet werd nog niet uitgevoerd.

Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte werkt, samen met zijn collega van Volksgezondheid Laurette Onkelinx, aan een koninklijk besluit dat uitvoering geeft aan die wet. Het kb zou nog dit jaar rond moeten zijn, zo is te horen op het kabinet van de sp.a-minister. 

Het is een oud zeer. Mensen met een zogenaamd 'verhoogd gezondheidsrisico' zoals chronisch zieken of ex-kankerpatiënten worden geweigerd voor hun schuldsaldoverzekering of betalen veel hogere premies voor die (niet-verplichte) levensverzekering bij een krediet. Om dat probleem aan te pakken keurde het federale parlement eind 2009 unaniem een wet goed, de zogenaamde wet-Partyka, genoemd naar toenmalig CD&V-Kamerlid Katrien Partyka. 

Compensatiekas

Die wet voorziet in grote lijnen dat verzekeraars hun beslissing (bijvoorbeeld een weigering) duidelijk moeten motiveren, dat een klant bij een weigering beroep kan aantekenen bij een comité met vertegenwoordigers van verzekeraars en patiënten en dat er een soort compensatiekas komt voor wanneer een bijpremie meer dan het dubbele is van de basispremie. Die compensatiekas, gefinancierd door een solidariteitsmechanisme, zou dan het deel boven de 200 procent terugbetalen.

Maar de wet-Partyka is nog steeds niet uitgevoerd. Assuralia, de koepel van verzekeraars, vocht de wet aan bij het Grondwettelijk Hof, maar kreeg geen gelijk (arrest van november 2011). Sindsdien ligt de bal opnieuw in het kamp van de politiek.

Koninklijk besluit

Hedwig Verhaegen, adjunct-directeur van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), drong er vandaag - ter gelegenheid van de Dag tegen Kanker - op aan dat er snel werk zou gemaakt worden van de uitvoering van de wet. "We hopen dat het deze legislatuur nog rond komt", klonk het.

Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte stelt de VLK gerust. "We hebben daarover een koninklijk besluit uitgewerkt. Dat is al voor advies naar de Raad van State gegaan. Er zijn een aantal aanpassingen nodig. Die worden in overleg met minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx uitgewerkt", aldus de woordvoerster van Vande Lanotte. De drie grote principes van de wet-Partyka (motivering beslissing, opvolgingscomité en compensatiekas) zitten verankerd in het kb, luidt het. 

Bron: www.demorgen.be/

12/09/13 - 17u34  Bron: Belga