Compensatie van vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

De Vlaamse regering hechtte op 7 juni 2013 haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

Voor deze personen is het onmogelijk om zich via het gewone openbaar vervoer te verplaatsen. In het decreet wordt het aangepast vervoer van personen met een handicap of beperkte mobiliteit gedefinieerd als een openbaredienstverplichting. Dit vervoer moet permanent beschikbaar zijn en op kwalitatief hoogstaande wijze gebeuren. Omdat het hier om een openbaredienstverplichting gaat, zal de Vlaamse regering een compensatie voorzien. Vervoerders die belast worden met deze openbaredienstverplichting krijgen een compensatie voor het uitgevoerde vervoer. Over het besluit met deze regeling wordt nu nog advies ingewonnen van de Raad van State.

Bron: Vlaamse Ouderenraad - Nieuwsbrief

Geplaatst: 2013-06-16