Heropening van een dossier: waarom en hoe?

De DG Personen met een handicap krijgt momenteel veel vragen voor heropening van dossiers. Slechts weinig van die vragen geven effectief aanleiding tot heropening.

Wanneer kan je je dossier laten heropenen?

Je kan je dossier laten heropenen als:

  • de medische informatie die ons werd bezorgd, onnauwkeurig en onvolledig is;
  • je behandelende arts ons medische verslagen kan bezorgen die de ernst van de handicap duidelijker maken en de beslissing van onze arts ernstig in vraag stellen.

Door te overwegen het dossier te heropenen, willen wij vermijden dat de persoon met een handicap een omslachtige  procedure voor de arbeidsrechtbank moet doorlopen.

Hoe je dossier laten heropenen?

Je kan je dossier enkel laten heropenen als je behandelende arts, op basis van het algemeen attest van erkenning van de handicap, medische argumenten uitschrijft waarom onze beslissing niet juist is.
Je kan je dossier nooit laten heropenen door louter het eerder ingevuld formulier Evaluatie van de handicap op te sturen. Ook het opsturen van informatie die bevestigt wat er in het algemeen attest staat, leidt nooit tot een heropening. 

Meer informatie op de website FOD Sociale zekerheid

Bron: Handi Flash, 23/04/2013