Deze legislatuur geen maximumfactuur in de thuiszorg

Maandag 23 september stelde minister-president Kris Peeters in het Vlaams Parlement met de septemberverklaring de beleidsprioriteiten van het laatste jaar van deze Vlaamse regering voor. Hij verklaarde dat de begroting van 2014 in evenwicht is. Minister Jo Vandeurzen geeft op zijn website een toelichting bij de consequenties voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hij geeft aan dat de budgettaire situatie de Vlaamse regering niet toeliet om bij de begroting 2014 middelen toe te kennen voor het dossier van de Vlaamse sociale bescherming. De geplande kindpremie, maximumfactuur in de thuiszorg en een verhoging van de tenlasteneming in de zorgverzekering voor de thuisverblijvende zwaarst zorgbehoevenden zullen deze legislatuur dus niet van start kunnen gaan.

Minister Vandeurzen geeft wel mee dat geïnvesteerd wordt in de stijgende vraag naar ouderenzorg. Voor de gezinszorg wordt met 8,6 miljoen euro een budget vrijgemaakt om de vereiste groei van de ouderenzorg aan te pakken. Dankzij de toename van het budget met 1,7 procent kan de Vlaamse regering ouderen die zo lang mogelijk thuis willen wonen, meer ondersteunen.

Lees de bijlagen HIER

Bron: Nieuws van de Vlaamse Ouderenraad 277

Geplaatst: 2013-10-11