Dokter moet álle voornamen op voorschrift zetten

Er zijn nieuwe regels op komst voor het geneesmiddelenvoorschrift in ons land. Dat schrijft Artsenkrant. Zo zal de voorschrijvende arts straks alle voornamen moeten neerpennen, zowel van zichzelf als van de patiënt. De aanpassingen komen er na een Europese richtlijn om geneesmiddelenvoorschriften in de EU te harmoniseren.

Op het nieuwe voorschrift zullen artsen een pak meer informatie moeten vermelden dan nu het geval is. Zo zullen ze niet langer initialen mogen gebruiken, voor zichzelf noch voor de patiënt. 

Meer zelfs: als zij en/of hun patiënten over meerdere voornamen beschikken, dan moeten ze die allemaal voluit schrijven. Daarnaast moeten ze ook hun beroepskwalificatie en hun rechtstreekse contactgegevens weergeven, en de informatie over de patiënt moeten ze aanvullen met diens geboortedatum.

Wanneer de nieuwe "voorschriften voor voorschriften" in werking treden, is nog niet helemaal duidelijk. Het KB dat de nieuwe modaliteiten voor het voorschrift bepaalde, verscheen al op 20 juni van dit jaar in het Staatsblad, maar het is nog wachten op het uitvoeringsbesluit dat het nieuwe model van de voorschriften vastlegt. 

Erg lang zou dat evenwel niet uitblijven, zo blijkt uit de gezamenlijke reactie van het Riziv en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in Artsenkrant. "Er wordt spoed achter gezet", zeggen zij unisono.

Bron: www.demorgen.be/

Geplaatst: 2014-09-26

Categorie: