Drie miljoen voor aangepast vervoer personen met handicap - Over RolMobiel (Kempen)

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) voorziet volgend jaar 3 miljoen euro voor aangepast vervoer voor personen met een handicap. Dat is ruim drie keer meer dan in 2011, toen de subsidiëring van Gelijke Kansen naar Mobiliteit verhuisde, stelt de minister.

Personen met een zware beperking die geen beroep kunnen doen op De Lijn, kunnen thuis worden opgehaald en worden begeleid tot op hun bestemming. Daarvoor betalen ze een ‘instapvergoeding’ en een prijs per kilometer. De rest van de kosten wordt bijgepast door de overheid.

Voor een gebruiker met een rolstoel gaat het bijvoorbeeld om maximum 2 euro instapgeld, maximum 1 euro per gereden kilometer tot en met 25 kilometer en 1,75 euro voor de kilometers tussen 25 en 50. Vanaf 51 kilometer kan de vervoerder het tarief per gereden kilometer zelf bepalen.

Vlaanderen en Brussel zijn ingedeeld in 27 vervoersgebieden, waar de dienst wordt gegarandeerd door gemeentelijke vzw’s, OCMW’s of commerciële vervoerders zoals taxi-exploitanten of uitbaters van verhuurbedrijven.

Bron: www.standaard.be/

******

Waar een wil is, is een weg… naar aangepast vervoer

De Vlaamse overheid legde op 21 december 2013 door middel van een decreet vast dat de provincie Antwerpen uit vier vervoersgebieden (Antwerpen, Brasschaat/Zoersel, Mechelen en Kempen) bestaat. Hierin zijn alle steden en gemeenten ondergebracht. De komst van dit decreet biedt mogelijkheden om voor alle inwoners met een mobiliteitsbeperking in de provincie een kwalitatief vervoersaanbod uit te bouwen. Hiervoor zijn zowel de bijdragen van de lokale besturen als die van Vlaanderen, de provincie en de gebruikers noodzakelijk. Zowel de besturen van de regio Kempen als van de regio Mechelen reageren positief. We hebben de gesprekken met de Antwerpse besturen al opgestart en zetten deze dit jaar verder. 

Momenteel vergoedt de Vlaamse overheid een deel van de gereden kilometers, dragen de gebruikers een steentje bij, leveren de lokale besturen een solidariteitsbijdrage en voeren we als provincie een impulsbeleid om de opstartkosten deels te dekken. Gedurende drie jaar zullen we een deel van de solidariteitsbijdragen van de gemeenten op ons nemen. We zullen ook mee investeren in een aangepast wagenpark voor de vervoerders en een softwarepakket aanleveren.

Meer informatie? Marij Verstraeten - adviseur aangepast vervoer 
Tel. : 03 240 61 46 of marij.verstraeten@welzijn.provant.be

******

Over RolMobiel, de nieuwe vervoersdienst in de Kempen.

RolMobiel verzorgt aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking 

RolMobiel beantwoordt aan de noden van toegankelijk en betaalbaar vervoer voor personen met een ernstige mobiliteitsbeperking die door het openbaar vervoer en andere vervoersdiensten in arrondissement Turnhout niet vervoerd kunnen worden. RolMobiel kwam tot stand met de medewerking van de lokale besturen, het provinciebestuur van Antwerpen, de Vlaamse overheid en Welzijnszorg Kempen en is sinds 6 februari 2014 actief.  

Als bijlage vindt u een documentje met meer informatie over deze dienstverlening.

Geplaatst: 2013-10-16 - update: 2014-03-30

BijlageGrootte
PDF-pictogram Dienstverlening RolMobiel.pdf230.91 KB