Een betaalbare taxi voor minder mobiele mensen.… Het kan!

UPDATE 8/05/2012

Moet je dringend naar de dokter of de tandarts? Wil je je beste vriendin bezoeken in het ziekenhuis of een namiddagje naar de bijeenkomst van de seniorenclub?

Een verplaatsing van A naar B is vaak een moeilijke en dure opdracht voor gehandicapten, senioren, rolstoelgebruikers of mensen die het financieel moeilijk hebben. In vele gevallen kan de Minder Mobielen Centrale (MMC) uitkomst bieden als aanvulling bij de reguliere taxibedrijven.

Het idee van de MMC’s werd eind jaren negentig gelanceerd door Wivina Demeester, toenmalig Vlaams Minister van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin en kende sindsdien een enorm succes in Vlaanderen.

Wie kan er gebruik van maken?

Het gebruik van de MMC's is bedoeld voor mensen met een inkomen van maximaal twee maal het leefloon. Hiervoor dien je de nodige bewijsstukken voor te leggen. Door het invoeren van deze inkomensgrens is er hoegenaamd geen of weinig concurrentie met de reguliere taxibedrijven. Er mag bovendien geen openbaar vervoer voorhanden zijn op het gevraagde traject, tenzij de betrokkene specifiek vervoer nodig heeft, wat vaak het geval is bij rolstoelgebruikers.

Hoeveel bedraagt het leefloon?

Leefloon (01/12/2012)
voor een persoon die met een of meerdere personen samenwoont : € 534,22/m.
voor een alleenstaande persoon : € 801,34/m.
voor een persoon die uitsluitend samenwoont met een gezin ten laste (dit recht wordt geopend zodra er tenminste een minderjarig ongehuwd kind aanwezig is) : € 1.068,45/m.

Om van de diensten van de MMC’s gebruik te kunnen maken betaal je een jaarlijks lidgeld van 7 euro, waardoor je ook meteen verzekerd bent voor burgerlijke aansprakelijkheid. Daarnaast wordt een bescheiden vergoeding per gereden kilometer gevraagd.

Wie verzorgt het transport?

Het transport wordt verzorgd door vrijwillige automobilisten die met hun eigen privé-wagen minder mobiele mensen vervoeren in hun eigen omgeving of gemeente. Vaak beschikken de MMC’s ook over aangepaste busjes waarmee rolstoelgebruikers vervoerd kunnen worden. Om vrijwillig chauffeur te worden moet je je beschikbaarheid opgeven gedurende bepaalde dagen of uren. De chauffeur moet uiteraard over een geldig rijbewijs en een geldige verzekering beschikken. Voor geboden diensten ontvangt de vrijwilliger een onkostenvergoeding.

Een permanentiedienst, vaak centraal verzorgd door de gemeentelijke instellingen of OCMW’s, zorgt voor de dispatching.

Samenwerking met Taxistop.

In Vlaanderen worden de MMC’s georganiseerd in samenwerking met Taxistop. Taxistop sluit voor alle vrijwillige chauffeurs een omnium-verzekering af. Deze dekt alle schade aan het voertuig van de chauffeur zelfs als een ongeluk door hemzelf werd veroorzaakt. Taxistop reikt ook (alternatieve) praktische oplossingen aan voor allerhande kleine of grote mobiliteitsvraagstukken.

Een alfabetische adreslijst met de MMC’s in je buurt vind je op
www.taxistop.be

Bron: http://www.hulporganisaties.be