Enquête naar de ervaringen van mensen met chronische gezondheidsklachten

In het kader van een toekomstig artikel voert Test-Aankoop een enquête naar de ervaringen van mensen met chronische gezondheidsklachten.  Dit gebeurt o.a. aan de hand van een online vragenlijst.

Uw antwoorden op de vragenlijst zijn anoniem en worden enkel gebruikt voor statistische doeleinden voor dit onderzoek. In december 2013 zullen de resultaten worden gepubliceerd in Test Gezondheid.
 
Mogen wij u vragen om de vragenlijst in te vullen via onderstaande link?
http://na2.se.voxco.com/A4Survey.SurveyEngine/?st=6M9NIk9SWq%2btXRmuSvc0odSRw5h5UTdp
 
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk patiënten deze enquête invullen. 
 
Mogen wij vragen om de vragenlijst in te vullen vóór 10 juni?
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!
 
Met vriendelijke groet, 
 
Els Meerbergen
Adjunct-directeur en projectverantwoordelijke patiëntenrechten en eerstelijns gezondheidszorg
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee
Tel.: 016/23.05.26
www.vlaamspatientenplatform.be

*****

Deze enquête is lang. Neem er dus je tijd voor!