FOD Sociale Zekerheid/DG Personen met Handicap

Nieuwe brochure sociale zekerheid

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid publiceert een nieuwe editie van de brochure 'Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid'.
Wat is de sociale zekerheid? In welke domeinen speelt ze een rol? Hoe wordt ze gefinancierd? Is er een verschil tussen sociale uitkeringen en sociale bijstand? Wat zijn de verschillende uitkeringen en bijslagen? Wat zijn de bedragen? De begrotingen? ...

4 jaren 1 maand geleden

Toekenning parkeerkaart bij goedkeuring voor mobiliteitshulpmiddel

Als je van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating hebt om een mobiliteitshulpmiddel te kopen, kan je op basis van deze goedkeuring een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze procedure is al een tijdje van toepassing, maar aangezien er veel onduidelijkheid over was, hebben wij ze aangepast:

Patiënten kunnen medische gegevens elektronisch laten delen

De FOD Volksgezondheid lanceert een informatiecampagne over de zogenoemde ‘geïnformeerde toestemming’ voor het uitwisselen van onze medische gegevens tussen de zorgverleners die we raadplegen. De toestemming moet de uitwisseling van de gegevens op een beveiligde en elektronische manier mogelijk maken.