FOD Sociale Zekerheid/DG Personen met Handicap

Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?

De DG Personen met een handicap publiceert een informatieve brochure voor jongeren met een handicap die willen gaan werken.
Je vindt er in terug wat er gebeurt met je integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming als je gaat werken of je wil inzetten als vrijwilliger, aan wie je moet melden dat je gaat werken,…

'Parkeerkunst' om parkeerplaatsen voor gehandicapten te leren respecteren

Omdat 40.000 boetes per jaar en allerlei sensibiliserende acties schijnbaar niet volstaan om voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap vrij te houden, pakt de Vlaamse overheid uit met 'Parkeerkunst'. Kunstenaars en mensen met een beperking toveren een parkeervak in vijf steden om en stellen ook sjablonen ter beschikking om het asociaal parkeergedrag op meer plaatsen op een andere manier aan te pakken.

Persoon met een handicap sneller geholpen als arts eHealthbox gebruikt

Als een arts, in het kader van een aanvraag voor de erkenning van de handicap, de eHealtbox gebruikt om medische gegevens door te sturen naar de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap, zal het dossier  prioritair behandeld worden. Hiermee wil de DG het gebruik van de eHealthbox bij de artsen aanmoedigen.