FOD Sociale Zekerheid/DG Personen met Handicap

Personen met een handicap kunnen ook via ziekenfonds aanvraag doen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

14 Oct 2013 - Binnenkort kunnen personen met een handicap ook via hun ziekenfonds aanvragen indienen voor een tegemoetkoming, parkeerkaart of andere maatregel. Tot nu toe konden ze hiervoor enkel bij hun gemeente, sociaal huis of OCMW terecht. Hierdoor stijgt het aantal loketten waar de persoon met een handicap terecht kan aanzienlijk.

Nieuwe beroepsmogelijkheid FOD Sociale Zekerheid

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Wie niet akkoord gaat met een beslissing over de erkenning van zijn/haar handicap of het toekennen van een tegemoetkoming kan beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Sinds kort kan men een beslissing ook aanvechten via een eenvoudige weg: de heropening van het dossier.

Parkeerkaarten voor personen met een handicap sneller afgeleverd en beter beveiligd

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Een jaar geleden voerde de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) een nieuw type parkeerkaart in. De bedoeling was de aanvragen te vereenvoudigen en te versnellen en de kaarten beter tegen misbruik te beschermen. Deze opzet blijkt helemaal waargemaakt.