"Farmacotherapie mag niet het eindpunt zijn"

De voorbije kwarteeuw leerden we de verschillende deelgebieden van reuma beter kennen. We maken nu een onderscheid tussen slijtagereuma of artrose, waarvoor het risico met de leeftijd toeneemt, en ontstekingsreuma of artritis.

In de jaren 80-90 zijn we voor ontstekingsreuma immuunmodulerende medicijnen beginnen gebruiken die al bij andere aandoeningen werden ingezet. Ook de klassieke behandelingen werden verbeterd. Toch kon 20 tot 30% van de patiënten onvoldoende worden geholpen. Tot de ontstaansmechanismen van de immunologische processen beter bekend raakten en de cellen die betrokken zijn bij het ontstaan van ontstekingsreuma werden geïdentificeerd. Met de hulp van de biofarmacie werden specifieke monoclonale antilichamen ontwikkeld die voor een ware revolutie zorgden bij patiënten bij wie klassieke medicatie faalde. Die ontwikkeling is nog volop aan de gang.

De toekomst
Voor de toekomst heb ik een todolijstje.

  1. We moeten voldoende onderzoek doen naar zeldzamere vormen van reuma zoals lupus en sclerodermie. We zijn op de goede weg: een jaar geleden werd de eerste biological ontwikkeld voor de behandeling van lupus.
  2. Monoclonale antilichamen zijn waardevol, maar hun productie is complex en dus duur (15.000- 20.000/jaar/patiënt). We moeten zoeken naar makkelijk te synthetiseren orale alternatieven. Het onderzoek naar deze small molecules is bemoedigend.
  3. In de behandeling van slijtagereuma staan we nog zwak: bij slijtage trachten we de pijn te verlichten. En gaat het slijtageproces te ver, dan plaatsen we een prothese. We moeten zoeken naar middelen om het kraakbeen te sparen en de evolutie van artrose af te remmen of stil te leggen. Er wordt ook volop onderzoek gedaan naar kraakbeenceltransplantaties.
  4. We moeten de patiënt de rol die hij in de maatschappij had voor zijn aandoening proberen terug te geven. Farmacotherapie mag niet het eindpunt zijn van onze aanpak.

Prof. dr. Filip De Keyzer (dienst reumatologie)

Bron: Plus Magazine, 23 mei 2013

Geplaatst: 2013-05-27