Geen fiscaal attest nodig voor tegemoetkomingen

Je hebt tot 26 juni 2013 de tijd om je belastingbrief op papier in te vullen (tot 17 juli als je dat elektronisch doet via Tax-on-web).

Ter herinnering: de integratietegemoetkoming/inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden zijn niet belastbaar.
Je moet ze dus niet ingeven op je belastingaangifte en er ook geen fiscaal attest voor aanvragen.

Bron: Handi Flash, juni 2013