Gehoorverlies gekoppeld aan Reumatoïde Artritis

Sommige onderzoeken verwijzen naar de ziekte, ander onderzoek naar medicijnen.

"Wat zei je?" "Zou u dat willen herhalen alstublieft?" Als je jezelf die vragen vaker hoort stellen ben je niet alleen - en uw gehoorverlies kan een artritis-gerelateerde reden hebben, hetzij als gevolg van de ziekte zelf, hetzij door de medicijnen die worden gebruikt om je te behandelen.

Klinische studies hebben verhoogd voorkomen van sensorieel gehoorverlies - een vorm van gehoorverlies meestal veroorzaakt door een slechte werking van de haarcellen in het slakkenhuis - gevonden bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). (*)

Een studie van de Mayo Clinic in 2006 vond geen significant verband tussen horen en RA. Echter werd geconcludeerd dat patiënten met RA meer kans hadden om waar te nemen dat ze problemen hadden met horen.

Het kan ook te wijten zijn aan de medicijnen die gebruikt worden om de artritispijn te behandelen. Uit een 2012 studie gepubliceerd in The American Journal of Epidemiology bleek dat vrouwen die ibuprofen of paracetamol twee of meer dagen per week namen, meer kans op gehoorverlies meldden dan degenen die zelden deze pijnstillers namen. En hoe vaker vrouwen een medicijn namen, hoe hoger hun risico voor gehoorverlies. Vrouwen die ibuprofen twee tot drie dagen per week gebruikten hadden een verhoogd risico van 13 procent, terwijl vrouwen die de medicatie zes of zeven dagen per week namen een verhoogd risico hadden van 24 procent. Deze schakel tussen analgetica en gehoorverlies was over het algemeen sterker bij vrouwen jonger dan 50 jaar.

De onderzoekers gissen dat de geneesmiddelen de bloedtoevoer naar het slakkenhuis kan verminderen of factoren die dit beschermen tegen beschadiging afbreken. Eerdere studies hebben regelmatig gebruik van aspirine gekoppeld aan gehoorverlies.

Bron: www.arthritistoday.org/about-arthritis/

Ingekorte vertaling en geplaatst: 2014-07-11 

(*) Er treedt in beide oren een fluctuerend gehoorverlies op, dat kan verergeren. Het wordt veroorzaakt door een aanval van het immuunsysteem tegen de cellen van het slakkenhuis. Uit www.merckmanual.nl/