Golimumab (Simponi®) een nieuw anti-TNF middel

Golimumab (Simponi® 6) is een nieuwe TNF-remmer, geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis, psoriatische artritis en ernstige actieve spondylitis ankylosans, bij onvoldoende antwoord op de andere antireumatica. Golimumab wordt eenmaal per maand in subcutane injectie toegediend. De ongewenste effecten, contra-indicaties en gebruiksvoorzorgen zijn vergelijkbaar met deze van de andere TNF-remmers. Bij gebrek aan vergelijkende studies zijn er geen bewijzen dat golimumab een gunstiger risico-batenverhouding heeft dan de andere immunosuppressiva.

Bron: www.bcfi.be; Recente informatie mei 2010

Hoe dit medicijn gebruiken? Lees hiervoor "Patiëntenbegeleiding bij het opstarten van Simponi®
Praktische richtlijnen voor het gebruik van Simponi®"