Kort sfeerverslagje van de RA-Antwerpen vzw, onderafdeling Antwerpen over de INFORMATIEAVOND op 24 april 2014

Informatieavond door reumatoloog Dr. Luc De Clercq en reumaverpleegkundige Annick Verley

Onderwerp: WAT IS REUMATOÏDE ARTRITIS?

RA-Antwerpen

Eindelijk was het 24 april 14 een datum waar we met heel veel medewerkers hebben naartoe gewerkt. Na het voeren van een lange campagne met de steun van dokter reumatoloog Luc De Clercq en zijn team, medici, paramedici, apothekers … vrijwilligers en iedereen die ik vergeet. 

 

 
Met zeer veel voldoening blikken wij terug op  een zeer succesvolle, geslaagde informatieavond !  DANK DANK DANK aan Dr Luc De Clercq en zijn team, aan de bijna 100 deelnemers en last but not least aan de vele vrijwilligers en ….. aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen.

De start is vandaag alleszins gegeven. Emile en Rita zijn zeer BLIJ dat de RA-patiënten (Emile incluis)  uit Groot-Antwerpen en wijde omgeving eindelijk een patiëntenvereniging dicht bij huis hebben. Met volle moed blijven wij ons inzetten om dit initiatief tot een ‘goed’ eind te brengen.

Hartelijk welkom aan de nieuwe leden in de RA-Liga VZW

Lezing door reumatoloog Luc De Clercq.

Bekijk de foto's uit het publiek.

Noteer alvast donderdag 22 mei 2014 om 19:00 in jullie agenda voor het 1ste ontmoetingsmoment t.g.v. de verder uitbouw van de groep Antwerpen.

Tot dan ! 

Neem regelmatig een kijkje in de AGENDA  online !!!