Internationaal competitieve Vlaamse Biobank tegen eind 2014

De Vlaamse biobank, met goed gekarakteriseerd menselijk lichaamsmateriaal, wordt eind december 2014 operationeel. Het doel is om hiermee translationeel biomedisch onderzoek naar innovatieve diagnostica en geneesmiddelen in de regio op een professionele manier te ondersteunen. De biobank is een initiatief van het Centrum voor Medische Innovatie vzw (CMI), opgericht als een samenwerkingsverband met alle Vlaamse universiteiten en universitaire ziekenhuizen en de industrie, met steun van de Vlaamse regering.

Initiatief van het Centrum voor Medische Innovatie

Samen met zijn academische en biofarmaceutische partners legt het CMI momenteel de fundamenten voor de Vlaamse Biobank. Vijf “piloot” biobanken zullen tegen eind 2014 geïntegreerd zijn, nl. plotse cardiale dood, hepatotrope aandoeningen, diabetes, reumatoïde artritis en inflammatoire darmziekten. In de loop van de volgende jaren wordt de Vlaamse biobank verder uitgebouwd binnen tien onderzoeksdomeinen, met name hart- en vaatziekten, stofwisselingsziekten, virale infectieziekten, (immuun-gemedieerde) ontstekingen, oncologie, neuro-degeneratieve ziekten, COPD/astma, reproductieve geneeskunde, zeldzame ziekten en veroudering.

Het CMI heeft de ambitie om de Vlaamse biobank internationaal competitief te maken. Daarom besteden werkgroepen van experts bijzonder veel aandacht aan professioneel management, kwaliteitszorg, ethisch-legale aspecten, ICT-ondersteuning en datamanagement volgens internationale normen. Het CMI sloot zich ondertussen ook aan bij het Europees ESFRI programma BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure). Dat gebeurde via het Belgische BBMRI-knooppunt waarvan het CMI een stichtend lid is.

De recente goedkeuring van het tussentijds jaarverslag 2013 door IWT (Instituut voor Wetenschap en Technologie) naast een positieve erkenning van de verschillende partners van CMI bevestigt de nood en dynamiek van het centrum.

Dr. Ir. Erik Tambuyzer, Voorzitter van het Centrum voor Medische Innovatie zegt: “Na voorbereidend werk in de complexe maar voor de Vlaamse regio erg belangrijke materie van biobanken en (pre-)klinisch onderzoek, is het CMI als samenwerkingsverband tussen universiteiten en industrie weldra klaar voor de volgende stap: het bevorderen van patiëntgericht translationeel biomedisch onderzoek, ondersteund door de Vlaamse biobank .”

Dr. Med. Karen Degroote, Directeur van het Centrum voor Medische Innovatie vult aan: “De Vlaamse kwalitatieve expertise in biobankmanagement en translationeel onderzoek moet verder ondersteund en uitgedragen worden om zo valorisatie ervan voor de patiënt én Vlaanderen te kunnen realiseren. Uitwerking van multidisciplinaire platformen rond ziektefocusdomeinen en biobanken waarin het Vlaams academisch onderzoek en de Vlaamse biotech-, farma-, diagnostica- en medical device industrie sterk staan is hierin essentieel. Alleen door de combinatie van complementaire schaalvergroting, kwaliteit en snelheid kunnen we internationaal competitief blijven.”

Bron: http://flandersbio.be/news/internationaal-competitieve-vlaamse-biobank-tegen-eind-2014-actief/

Geplaatst: 2014-08-29

Categorie: