Komt schuldsaldoverzekering tussen bij euthanasie?

Mijn zus en haar man hebben nog een lening lopen bij de bank en hebben ook een schuld-saldoverzekering onderschreven. Mijn schoonbroer is echter zwaar ziek. Komt de verzekering ook tussen als het leven wordt beëindigd door euthanasie? Of beschouwt de verzekeraar dit als zelfmoord, waardoor er geen tussenkomst is?

Euthanasie wordt door de wetgever niet als euthanasie aanzien, maar als een natuurlijk overlijden.

Als het verzekeringscontract al liep vóór dat er sprake is van euthanasie, zal er altijd dekking zijn. Ten minste, als euthanasie in de polis niet expliciet wordt uitgesloten. De verzekeraar heeft het recht dit te doen. Het is dan aan de verzekerde om eventueel een andere verzekeraar te zoeken.

Wanneer de persoon zijn voornemen tot euthanasie al duidelijk geformuleerd heeft vóór dat de verzekering wordt afgesloten, zal er geen dekking zijn. De verzekeringnemer mag geen belangrijke informatie over zijn gezondheidstoestand achterhouden.

Ook zelfdoding kan gedekt zijn in een levensverzekering, tenzij dit gebeurt in het eerste jaar na het afsluiten van het contract. Het is zelfs mogelijk dat er in het contract gunstiger voorwaarden staan dan wat de wet oplegt en dat ook zelfdoding het eerste jaar gedekt is.
Bij discussie is het de verzekeraar die moet aantonen dat er wel degelijk sprake is van zelfdoding vooraleer hij een tussenkomst kan weigeren.

Bron: RWS, juni, juli, augustus 2014 - Overgenomen uit Plus-magazine april 2014

Geplaatst: 2014-06-06