MET VAKANTIE NAAR HET BUITENLAND?

Vergeet niet je ziekenfonds te verwittigen!

Ben je arbeidsongeschikt en ga je met vakantie naar een land in de Europese Unie?
Signaleer dat dan vooraf aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds. Deze verplichting geldt ook voor een vakantie in België.
Ligt je reisbestemming buiten de EU? Dan moet de adviserend geneesheer hiervoor de uitdrukkelijke toestemming geven. Neem minstens een maand voor je vertrekt contact op met MUTAS (vroegere EUROCROSS) als je weet dat je in het buitenland medische verzorging (bv. nierdialyse of zuurstoftherapie) nodig hebt.

Word je ziek of het slachtoffer van een ongeval in het buitenland?
De reisbijstandsverzekering MUTAS geeft je administratieve, medische en financiële bijstand. De dienstverlening bestaat o.m. uit:
• advies en begeleiding van patiënt en gezin ter plaatse en van de familie in België
• contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse medische feedback bij de behandeling
• versturen van de nodige documenten en betaling van de medische kosten indien nodig
• organisatie van een repatriëring indien medisch noodzakelijk
• overbrengen van het stoffelijk overschot naar België bij overlijden

MUTAS is dag en nacht te bereiken op het nummer 0032 2 272 08 80. Meer uitgebreide informatie over de voorwaarden en tussenkomsten vind je op www.mutas.be of via de folder in je plaatselijk ziekenfondskantoor.

Bron: Nieuwsbrief 3/2013 VFG

Geplaatst: 2013-06-16