'Maak het voorschrijven van medicijnen op stofnaam verplicht'

Hoewel er heel wat verzet was tegen het verplicht afleveren van het goedkoopste geneesmiddel door de apotheker, is de maatregel een jaar na de invoering een succes. Het Socialistisch Ziekenfonds pleit zelfs voor een uitbreiding.

2012 was een belangrijk jaar op het vlak van het geneesmiddelenbeleid, met de invoering van het afleveren van het goedkoopst geneesmiddel door de apothekers bij voorschrijven van antibiotica en antimycotica in acute behandeling en bij voorschrijven op stofnaam. Die maatregel blijkt ondanks het aanvankelijke protest een succes.

'In slechts één procent van de voorschriften tekenden artsen therapeutisch bezwaar aan. Idem dito voor de problemen inzake onbeschikbaarheid. Ook van onze leden kregen we nauwelijks klachten binnen', stelt Paul Callewaert, algemeen secretaris van het Socialistisch Ziekenfonds, die de impact van belangrijke hervormingen in het geneesmiddelenbeleid analyseerde.

'Deze cijfers tonen aan dat het om een goede maatregel gaat. Ze heeft de factuur van de patiënten met € 3,7 miljoen laten dalen en een besparing voor de ziekteverzekering van € 9,8 miljoen opgeleverd. En dit zonder te raken aan de kwaliteit van de zorg. We zijn de artsen en apothekers hiervoor dankbaar', aldus Callewaert.

Goedkoop medicijn sinds kort verplicht

Lees verder 

Bron: Trui Engels - www.knack.be/nieuws/gezondheid/

Gplaatst: 2013-10-16