Netwerk van 35 multidisciplinaire centra moet chronische pijn beter aanpakken

Om mensen met chronische pijn beter te behandelen, komt er vanaf maandag 1 juli officieel een zorgnetwerk van 35 multidisciplinaire centra. Ook zullen er in alle ziekenhuizen verplicht mulitidisciplinaire "pijnteams" komen. In het Erasmusziekenhuis in Anderlecht werd vandaag in aanwezigheid van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx daarover een overeenkomst ondertekend.

In België lijden naar schatting 300.000 mensen aan chronische pijn, waarbij onder meer het centrale zenuwstelsel en de slaap verstoord raken. De betrokken patiënten ondervinden daardoor dus ook verschillende psychologische problemen.

Om al die problemen aan te pakken, werden in 2009 al pilootprojecten opgestart, die alle aspecten van het probleem op een structurele manier moesten aanpakken. Na een positieve evaluatie werd beslist om vanaf 1 juli een heus netwerk van multidisciplinaire centra op te starten.

10 miljoen euro
Concreet komen er in 35 ziekenhuizen - waarvan 21 in Vlaanderen - pijnbehandelingscentra. "Er komen geïntegreerde teams die zorgen voor een multidisciplinaire aanpak waarin de patiënten centraal staan", zo verklaarde minister Onkelinx. Er werd daarvoor een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken. De teams bestaan onder meer uit een algoloog, anesthesist, psychiater, psycholoog, kinesitherapeut en sociaal assistent.

Dertien ziekenhuizen zullen ook over teams beschikken die gespecialiseerd zijn in de behandeling van chronische pijn bij kinderen.

Daarnaast moet er vanaf maandag ook in elk Belgisch ziekenhuis een "pijnteam" komen om de andere zorgverleners in de instellingen te sensibiliseren. Daarvoor werd een bedrag van 7 miljoen euro vrijgemaakt. "Opdat de kennisdeling echt doeltreffend en effectief zou zijn, zal elk ziekenhuis dat over een pijnteam beschikt zonder een multidisciplinair centrum te hebben, een samenwerkingsakkoord moeten sluiten met een ander ziekenhuis met een multidisciplinair centrum", besloot Onkelinx.

Bron: www.demorgen.be

Geplaatst: 2013-07-01