Nieuw aangrijpingspunt gevonden voor behandeling Reumatoïde Artritis en andere auto immuunziekten

Onderzoekers verbonden aan VIB en UGent hebben het mechanisme blootgelegd waarmee het eiwit A20 ontsteking tegenwerkt. Dit kan een belangrijk aanknopingspunt zijn in de zoektocht naar een behandeling van auto-immuunziekten zoals Reumatoïde Artritis, waarbij de patiënt te kampen heeft met een ongecontroleerde chronische ontsteking.
Rudi Beyaert (VIB –UGent): "We hopen dat ons onderzoek op termijn kan bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën tegen Reumatoïde Artritis en andere auto-immuunaandoeningen.”

A20, een eiwit met een rol in Reumatoïde Artritis (RA) en andere auto-immuunaandoeningen
RA is een chronische progressieve gewrichtsaandoening die begint met een ontsteking van het gewrichtsvlies en die de weke weefsels rond de gewrichten aantast. In België wordt het aantal RA-patiënten op 100.000 geschat. De juiste oorzaak is ongekend, maar er is evidentie dat het afweersysteem ontregeld is waardoor het lichaam zijn eigen weefsels aanvalt en ontstekingen in diverse gewrichten ontstaan.
Rudi Beyaert en zijn onderzoeksteam identificeerden eerder de molecule A20 al als een belangrijk aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen RA en andere auto-immuunziekten. A20 bleek hierbij een ontstekingsremmende functie uit te oefenen in witte bloedcellen.
 
Een samenspel in detail ontleden
Om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen, is het belangrijk de ontstekingsremmende werking van A20 volledig te begrijpen. Eerder onderzoek toonde al aan dat A20 in onze cellen interfereert met specifieke ‘signaalwegen’ die de activiteit van een DNA-bindende molecule (NF-κB) stimuleren. NF-κB speelt een sleutelrol bij tal van immunologische processen en een overmatige activatie van NF-κB kan leiden tot een hele reeks ‘ontstekingsziekten’, waaronder artritis. Hoe A20 interfereert met de activiteit van NF-κB was echter nog grotendeels onduidelijk.
Kelly Verhelst en andere onderzoekers van het team van Rudi Beyaert (VIB – UGent) hebben nu de specifieke interactie tussen A20 en de NF-κB ‘signaalweg’ in kaart gebracht. Ze tonen aan dat een klein deeltje (ZF7) aan het uiteinde van het A20-eiwit bindt met bepaalde kleine moleculen (ubiquitine ketens) die gehecht zijn aan specifieke NF-κB signaaleiwitten in de cel. Dit maakt het onmogelijk voor deze eiwitten om nog te communiceren met andere eiwitten, waardoor het signaal dat normaal leidt tot ontsteking, wordt onderbroken.
 
Impact onderzoek
Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit zeer interessant, want de VIB-onderzoekers identificeerden een nieuw mechanisme dat ons een stap dichter brengt bij de mogelijke ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Men weet nu immers welk deel van A20 een ontstekingsremmende werking heeft en hoe het precies werkt. Rudi Beyaert: “Nu we het belang van dit kleine stukje (ZF7) van A20 kennen voor de ontstekingsremmende werking, kunnen we het ook gebruiken als aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen diverse auto-immuunziekten. Dit is een stap verder, maar er moet nog een lange weg afgelegd worden.”
 
Vragen
Aangezien dit onderzoek veel vragen kan oproepen, willen we u vragen in uw reportage of artikel te verwijzen naar het e-mailadres waar iedereen met vragen terecht kan: patienteninfo@vib.be.
 
Relevante wetenschappelijke publicatie
Het onderzoek is verschenen in het toonaangevende tijdschrift ‘The EMBO Journal’ (Verhelst et al., A20 inhibits LUBAC-mediated NF-κB activation by binding linear polyubiquitin chains via its zinc finger 7 )    

Onderzoeksteam
Dit onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeksteam onder leiding van Rudi Beyaert in het VIB Departement Moleculair Biomedisch Onderzoek, UGent.
 
Financiering
Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door:
VIB, FWO, IWT, Belspo, en UGent - Posted: 09 Oct 2012 12:23

Bron: VIB Nieuws: www.vib.be/nl/nieuws/

Geplaatst: 11/10/2012