Nieuwe beroepsmogelijkheid FOD Sociale Zekerheid

Wie niet akkoord gaat met een beslissing over de erkenning van zijn/haar handicap of het toekennen van een tegemoetkoming kan beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Sinds kort kan men een beslissing ook aanvechten via een eenvoudige weg: de heropening van het dossier.

Zo kunnen omslachtige en langdurige procedures voor de arbeidsrechtbank vermeden worden. Een aanvraag tot heropening van een dossier moet gebeuren binnen de drie maanden nadat je de beslissing ontving (dezelfde termijn als voor een beroep bij de arbeidsrechtbank).
Je kan je dossier enkel laten heropenen als:

  • de medische informatie die aan de FOD Sociale Zekerheid werd bezorgd onnauwkeurig en onvolledig is;
  • je behandelend arts medische verslagen kan bezorgen die de ernst van de handicap duidelijker maken en de beslissing van de arts van de FOD Sociale Zekerheid ernstig in vraag stellen.

Het heropenen van een dossier kan via een eenvoudig schrijven, het invullen van het online contactformulier of een e-mail naar het contactcenter.
Je kan je dossier dus nooit laten heropenen door enkel het ingevuld formulier "Evaluatie van de handicap'' op te sturen. Ook het opsturen van informatie die bevestigt wat er in het algemeen attest staat, leidt nooit tot een heropening.

Opgelet!
Een heropening van een dossier kan enkel naar aanleiding van een beslissing die te maken heeft met het uitreiken van het algemeen attest of het toekennen van een tegemoetkoming. Wie niet akkoord gaat met een beslissing in het kader van de bijkomende kinderbijslag, moet beroep aantekenen tegen het kinderbijslagfonds of tegen het sociaal verzekeringsfonds via de arbeidsrechtbank.

Bron: Dialoog 3/2013

Geplaatst: 2013-06-16