Nieuwe ondersteuning van personen met handicap

De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet over de persoonsgebonden financiering voor personen met een handicap goedgekeurd. Dat decreet hervormt de manier waarop personen met een handicap ondersteund worden. Zo zullen alle personen met een erkende handicap in aanmerking komen voor een forfaitaire basisuitkering. Wie een grotere zorgnood heeft, kan een hogere ondersteuning aanvragen, meldt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (foto).

De filosofie achter de hervorming is al langer bekend. Men wil overstappen van een aanbodgerichte aanpak naar een vraaggerichte aanpak waarbij de zorgvragers meer het stuur voor hun zorg in eigen handen nemen. Het idee van een basisuitkering en een hogere ondersteuning voor mensen met grotere zorgnoden stond al in een recente conceptnota van welzijnsminister Jo Vandeurzen.

Dat idee krijgt nu meer vorm in een ontwerpdecreet dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. Iedereen met een erkende handicap heeft dus recht op een forfaitair basisondersteuningsbedrag. Hoe groot dat bedrag zal zijn, wordt een zaak voor de volgende Vlaamse regering. Wie een basisuitkering krijgt, zal daarmee zijn niet-medische zorgkosten kunnen financieren. Het gaat dan om allerlei diensten, van tolken tot dienstencheques, of bij kinderen bijvoorbeeld de financiering van opvang.

Tweede trap
Voor personen met een handicap met grotere zorgnoden is er een tweede trap uitgewerkt. In plaats van het basisforfait kunnen zij dan een dossier (ondersteuningsplan) indienen om in aanmerking te komen voor een hogere uitkering. Die hogere ondersteuning kan cash zijn, maar kan ook een voucher zijn. "Een voucher is een ticket waarmee je naar de aanbieder van handicapspecifieke zorgen of diensten van je keuze kan stappen. Je maakt met die aanbieder een overeenkomst. Hij staat in voor zorgcontinuïteit en neemt de administratie voor zijn rekening", legt minister Vandeurzen uit.

Volgens de CD&V-minister zit er nog een belangrijk bijkomend element in het goedgekeurde ontwerpdecreet: "Elke Vlaamse regering moet bij de start van de legislatuur het groeipad van de middelen vastleggen".

Bron: www.demorgen.be

Geplaatst: 2013-07-13