Nieuwe publieksfolder wilsverklaring euthanasie

De FOD Volksgezondheid heeft een nieuwe folder gepubliceerd over de wilsverklaring betreffende euthanasie. Deze publieksfolder bevat vaak gestelde vragen over wat euthanasie nu precies is, wat de criteria en voorwaarden zijn, de geldigheid, de registratie van de wilsverklaring en het contactpunt waar u altijd terecht kan. Belangrijk om weten is dat elke aanvrager de wilsverklaring betreffende euthanasie op de gemeente kan laten registreren.

Wens je papieren folders, neem dan contact op met emilie.gambino@gezondheid.belgie.be. De elektronische folders vind je hier in bijlage.

Ook het document ‘Hoe een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie invullen?’ is bijgevoegd. Het is bedoeld om burgers te helpen bij het invullen van hun verklaring. Alle documenten en informatie over euthanasie (FAQ, wetgeving, formulier, enzovoort) kan je ook terugvinden op www.euthanasiewilsverklaring.be.


Bijlage(n):

Folder wilsverklaring inzake euthanasie.pdf
Hoe Wilsverklaring Euthanasie Invullen.pdf

Bron: Nieuws van de Vlaamse Ouderenraad 266

Geplaatst: 2013-07-20