DG Personen met een handicap - Ontdek al onze diensten in één brochure

 De DG Personen met een handicap geeft een nieuwe brochure uit die een overzicht geeft van de diensten die we aanbieden, de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, de te volgen stappen,… Achteraan vind je ook al onze contactgegevens terug.

Deze publicatie vervangt onze folder “Wat we voor u kunnen doen”, die inhoudelijk niet meer up-to-date was.
De brochure is momenteel enkel digitaal beschikbaar, je kan dus geen papieren exemplaren bij ons aanvragen.

Brochure “Tegemoetkomingen en andere maatregelen” (.pdf)

Bron: Handi Flash, juni 2013