Recente informatie mei/juni 2010 van het BCFI over Golimumab (Simponi®) en Certolizumab (Cimzia®)

6: geneesmiddel met een nieuw actief bestanddeel of nieuw biologisch geneesmiddel, waarvoor het melden van ongewenste effecten aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking wordt aangemoedigd.

Recente informatie mei 2010

  • Golimumab (Simponi®; hoofdstuk  5.3.1.3.) is een nieuwe TNF-remmer, geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis, psoriasische artritis en ernstige actieve spondylitis ankylosans, bij onvoldoende antwoord op de andere antireumatica. Golimumab wordt eenmaal per maand in subcutane injectie toegediend. De ongewenste effecten, contra-indicaties en gebruiksvoorzorgen zijn vergelijkbaar met deze van de andere TNF-remmers.  Bij gebrek aan vergelijkende studies zijn er geen bewijzen dat golimumab een gunstiger risico-batenverhouding heeft dan de andere immunosuppressiva.

Recente informatie juni 2010

  • Certolizumab (Cimzia®; hoofdstuk  5.3.1.3.) is een nieuwe TNF-remmer geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis, in associatie met methotrexaat of in monotherapie, bij onvoldoende antwoord op andere antireumatica. Certolizumab wordt om de twee weken in subcutane injectie toegediend.  De ongewenste effecten, contra-indicaties en gebruiksvoorzorgen zijn vergelijkbaar met deze van de andere TNF-remmers. Bij gebrek aan vergelijkende studies is het onduidelijk of de risico-batenverhouding verschilt van deze van de andere immunosuppressiva.

6 : zie black box (verklarende woordenlijst)

Bron: BELGISCH CENTRUM VOOR FARMACOTHERAPEUTISCHE INFORMATIE (BCFI), 25 juni 2010

Via de zoek balk op deze site kan u voorgaande artikels over deze medicijnen steeds terugvinden.