Well Done - MSD Health Literacy Awards

De Well Done - MSD Health Literacy Awards is een initiatief dat projecten ter bevordering van de gezondheidswijsheid in België aanmoedigt, beloont en in de kijker zet. Als patiëntenorganisatie nodigen wij u graag uit om dit initiatief te ondersteunen en eventueel een project van u of uw leden zo in de kijker te zetten. Indien u (of één van uw kennissen) aan de basis ligt van een project om het niveau van gezondheidswijsheid in België te verbeteren, kan u deelnemen aan deze wedstrijd. Dit initiatief wordt gesteund door huisartsenverenigingen (SSMG, Domus Medica), de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de Belgische Cardiologische Liga, de Stichting tegen Kanker, de Nationale Unie van Onafhankelijke Ziekenfondsen, het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, Zorgnet Vlaanderen, RMN en MSD Belgium.

Gezondheidswijsheid?
Gezondheidswijsheid (« Health Literacy ») verwijst naar de capaciteit van mensen om gezondheidsinformatie op te zoeken, te begrijpen en te gebruiken. In onze complexe wereld is deze capaciteit nodig om te weten waar men terecht kan met klachten en problemen, om artsen en gezondheidswerkers te begrijpen, om te weten welke behandelingen mogelijk en wenselijk zijn, en om doordachte beslissingen te kunnen nemen over leefgewoontes of -omstandigheden die de gezondheid beïnvloeden. Gezondheidswijsheid is dus fundamenteel voor de ontwikkeling van een betere gezondheid. Het stelt elke persoon  in staat een actievere rol te spelen in het zorgen voor de eigen gezondheid. Tevens responsabiliseert het gezondheidsactoren en draagt het bij tot een duurzamer gezondheidszorgsysteem.

Waarom deelnemen ?
De awards bieden een platform om initiatieven die de focus op de bevordering van gezondheidswijsheid leggen, meer bekendheid te geven. Deze initiatieven verdienen onze aandacht omdat ze een belangrijk doel nastreven – de verhoging van het niveau van gezondheidswijsheid – een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle actoren uit de gezondheidssector. De winnaars krijgen niet alleen de nodige persaandacht, maar ook de kans om hun initiatief bekend te maken tijdens een officiële ceremonie.

Wie kan deelnemen?

  • First line Award : deze categorie heeft betrekking tot alle actoren uit de eerstelijnszorg ( huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers, kinesietherapeuten, …)
  • Specialty Award : deze categorie heeft betrekking tot alle actoren uit de tweedelijnszorg zoals artsen-specialisten, of actoren actief in ziekenhuizen (vroedkundigen, catering managers in hospitalen,hospitaalkinesisten, ziekenhuis psychologen, hospitaalverpleegkundigen, …)
  • Community Award: deze categorie heeft betrekking tot initiatieven die genomen werden door publieke instellingen, patiëntenverenigingen en particulieren.

Hoe deelnemen?
Kandidaturen kunnen ingediend worden van 25 april t.e.m. 14 juni 2013 op de website www.welldoneawards.be waar je niet alleen het inschrijvingsformulier kan opladen maar ook de voorwaarden en het reglement kan terugvinden. Alle kandidaturen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.
De winnende projecten worden bekend gemaakt tijdens de uitreikingsceremonie die begin oktober 2013 zal plaatsvinden . Voor meer informatie, surf naar www.welldoneawards.be  of stuur een e-mail naar info@welldoneawards.be.

In de bijlage vind je een brochure.

Bron: Marleen Vanheel, Communications Manager, MSD Belgium BVBA/SPRL

Geplaatst: 2013-05-31