Personen met een handicap kunnen ook via ziekenfonds aanvraag doen

14 Oct 2013 - Binnenkort kunnen personen met een handicap ook via hun ziekenfonds aanvragen indienen voor een tegemoetkoming, parkeerkaart of andere maatregel. Tot nu toe konden ze hiervoor enkel bij hun gemeente, sociaal huis of OCMW terecht. Hierdoor stijgt het aantal loketten waar de persoon met een handicap terecht kan aanzienlijk.

Vanaf 16 oktober krijgen de ziekenfondsen immers toegang tot Communit-e, de online toepassing om aanvragen te registreren bij de DG Personen met een handicap. Via Communit-e krijgt de aanvrager meteen de formulieren die hij of zij moet invullen en opsturen naar de DG.

Waarom kunnen ziekenfondsen ook aanvragen doen?

Hiermee wil de DG Personen met een handicap bruggen slaan tussen de verschillende instellingen en in de richting gaan van een “uniek loket”, waarbij de persoon met een handicap niet meer bij verschillende instellingen moet aankloppen om maatregelen aan te vragen. 

Wie doorgaans naar het ziekenfonds gaat voor hulp of advies, zal er binnenkort ook een aanvraag voor de DG kunnen indienen. Zo moet men niet meer naar de gemeente, het OCMW of het sociaal huis.

Bovendien zijn de ziekenfondsen, net als de gemeentes, laagdrempelige contactpunten. De maatschappelijk assistenten van de ziekenfondsen hebben ook een brede kijk op de sociale sector, waardoor ze de ideale personen zijn om de persoon met een handicap te adviseren en te begeleiden.

Bij welke ziekenfondsen kan men een aanvraag doen?

De ziekenfondsen zijn niet verplicht om Communit-e te gebruiken. Geïnteresseerden informeren zich best bij hun ziekenfonds of het mogelijk is om er bepaalde aanvragen te doen.

Kan men nog steeds terecht bij de gemeente, het sociaal huis of het OCMW?

De medewerkers van de gemeente, het sociaal huis of het OCMW blijven nog steeds verplicht om aanvragen te registreren, de ziekenfondsen zijn dat dus niet.

Hoe krijgen ziekenfondsen toegang?

Medewerkers van ziekenfondsen die met hun eigen elektronische identiteitskaart al toegang hebben tot de dossiers in Handiweb, hebben automatisch ook toegang tot Communit-e. De anderen moeten zich eerst laten registeren door hun veiligheidsconsulent. Communit-e is beschikbaar voor de ziekenfondsen via deze link: https://www.socialsecurity.be/site_nl/civilservant/Infos/handicap/index.htm  

Ondersteuning van de ziekenfondsen en andere Communit-e gebruikers

Medewerkers van de ziekenfondsen zullen door de DG Personen met een handicap zo goed mogelijk ondersteund worden (net zoals de andere gebruikers van Communit-e). Ze kunnen ons altijd contacteren voor een infosessie. Daarnaast zijn er ook simulatietools om beter in te schatten of iemand op basis van zijn inkomsten aanspraak kan maken op een tegemoetkoming.

Ten slotte zullen wij richtlijnen ter beschikking stellen over het indienen van aanvragen en het melden van wijzigingen.

Lees het persbericht (.pdf)

Bron: www.handicap.fgov.be/nl/nieuws/personen-met-een-handicap-kunnen-ook-ziekenfonds-aanvraag-doen