Personen met een handicap beter beschermd door de grondwet

De Senaat heeft een voorstel goedgekeurd om de rechtspositie van personen met een handicap aanzienlijk te versterken.

"Iedere persoon met een handicap heeft, afhankelijk van de aard en de ernst van zijn handicap, recht op maatregelen die hem zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie waarborgen." Deze passage, die expliciet wordt ingeschreven in de Grondwet, ondersteunt het door België geratificeerde VN-Verdrag dat in werking trad in augustus 2009.

De inschrijving in de Grondwet engageert de drie machten in ons land (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) ertoe om vooruitgang te boeken in overeenstemming met de specifieke behoeften en rechten van personen met een handicap en met de betrokkenheid van de groep in het proces van reflectie en besluitvorming.

Bron: Dialoog 3/2013

Geplaatst: 2013-06-16