Rechten/Plichten (chronische) Patiënten

Dit zijn mijn rechten

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De rechten van de patiënt zijn bij wet vastgelegd. Zo heb je bv. recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en op vrije keuze van de zorgverlener.

Ontwerpdecreet Persoonsvolgende Financiering voor personen met een handicap

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 13 december 2013 een ontwerpdecreet goed dat het zorg- en ondersteuningsgegeven voor personen met een handicap in de Vlaamse Gemeenschap grondig wijzigt. In het ontwerp van decreet wordt de persoonsvolgende financiering geconcretiseerd.

Minder betalen voor zorg

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Laag inkomen? Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming betaal je minder voor gezondheidszorg. Vanaf 1 januari bestaat daarvoor nog maar één hervormde regeling. De naam Omnio-statuut verdwijnt.

Half miljoen Belgen kan goedkoper naar dokter

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Zo'n 500.000 Belgen hebben recht op een veel goedkoper bezoek aan de dokter of tandarts, maar weten dat zelf niet. Omdat die Belgen zich daar niet van bewust zijn, verplicht minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) de ziekenfondsen nu om op zoek te gaan naar die patiënten. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Nieuwe publieksfolder wilsverklaring euthanasie

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De FOD Volksgezondheid heeft een nieuwe folder gepubliceerd over de wilsverklaring betreffende euthanasie. Deze publieksfolder bevat vaak gestelde vragen over wat euthanasie nu precies is, wat de criteria en voorwaarden zijn, de geldigheid, de registratie van de wilsverklaring en het contactpunt waar u altijd terecht kan. Belangrijk om weten is dat elke aanvrager de wilsverklaring betreffende euthanasie op de gemeente kan laten registreren.

Infomoment levenseinde - 19 september 2013

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De laatste jaren is het debat rond levenseinde niet meer weg te denken in de media. Denk aan de talrijke verhalen over euthanasie die regelmatig opduiken in kranten en op televisie. Uit cijfers blijkt dat vandaag het stervensproces van bijna de helft van de mensen beïnvloed wordt door één of andere  medische beslissing. Toch heerst nog heel wat onduidelijkheid over het thema levenseinde. Het is een onderwerp dat ons allen aanbelangt, maar vaak moeilijk bespreekbaar is.