Rechten/Plichten (chronische) Patiënten

Nieuwe publieksfolder wilsverklaring euthanasie

De FOD Volksgezondheid heeft een nieuwe folder gepubliceerd over de wilsverklaring betreffende euthanasie. Deze publieksfolder bevat vaak gestelde vragen over wat euthanasie nu precies is, wat de criteria en voorwaarden zijn, de geldigheid, de registratie van de wilsverklaring en het contactpunt waar u altijd terecht kan. Belangrijk om weten is dat elke aanvrager de wilsverklaring betreffende euthanasie op de gemeente kan laten registreren.

Infomoment levenseinde - 19 september 2013

De laatste jaren is het debat rond levenseinde niet meer weg te denken in de media. Denk aan de talrijke verhalen over euthanasie die regelmatig opduiken in kranten en op televisie. Uit cijfers blijkt dat vandaag het stervensproces van bijna de helft van de mensen beïnvloed wordt door één of andere  medische beslissing. Toch heerst nog heel wat onduidelijkheid over het thema levenseinde. Het is een onderwerp dat ons allen aanbelangt, maar vaak moeilijk bespreekbaar is.