Regeerakkoord geeft hoop voor mensen met een beperking

Na lang  en zwaar onderhandelen, stelde de nieuwe Vlaamse regering vorige week het regeerakkoord voor. Onafhankelijk Leven vzw gaf in een nieuwsbericht al aan wat het regeerakkoord zegt over personen met een beperking. Nu geven we ook een korte beschouwing over dit akkoord.

De economische context en de verkozen partijen lieten al vermoeden dat de nieuwe regering zou besparen. Dat is ook zo. Volgens het akkoord zijn de besparingen vooral te voelen in het onderwijs, bij het openbaar vervoer en bij de overheid zelf. Toch bespaart de nieuwe regering niet op de sector voor personen met een beperking. Integendeel, het regeerakkoord spreekt over ‘een groeipad, extra ondersteuning en inspanningen opdrijven’. Hoewel we nog concrete cijfers en budgetten afwachten, geeft het hoop dat een besparingsregering investeert in deze sector.

We hopen dat deze investering groot genoeg is om eindelijk stappen vooruit te zetten in de eindeloze problematiek van de wachtlijsten. Het blijft dan ook belangrijk dat dit budget niet gebruikt wordt voor het basisondersteuningsbudget. Deze extra investering is broodnodig om alleen al in tweede pijler (cash budget of voucher) van het nieuwe systeem stappen vooruit te zetten. Het beperkt forfaitair ondersteuningsbudget vraagt apart financiering. Het regeerakkoord geeft dat ook aan, het basisondersteuningsbudget zou gefinancierd worden via de nieuwe uitgebreide Vlaamse sociale bescherming. 

Daarnaast zegt het regeerakkoord dat de Vlaamse regering het decreet persoonsvolgende financiering uitvoert. Hoewel het decreet geen onmiddellijk oplossing voor de wachtlijsten biedt, verwachten wij wel dat heel wat mensen met een beperking hierdoor meer keuzevrijheid en controle over hun eigen leven krijgen. Meer mensen krijgen de kans om voor een cash budget te kiezen zoals het PAB vandaag. Dankzij de vrijheid om een cash budget en een vouchersysteem te combineren, kan iedereen op zoek gaan naar een vorm van ondersteuning die het best aansluit bij zijn of haar vraag.

Heel wat stakeholders werkten al hard aan dit decreet. De vrees dat het bij een decreet zou blijven, was groot toen het decreet pas heel kort voor de verkiezingen door het Vlaams parlement gestemd werd. Dat Jo Vandeurzen opnieuw minister van welzijn wordt, is een goede zaak voor de verdere uitvoering van het decreet. Het engagement in het regeerakkoord en Vandeurzen als minister van welzijn, vergroten de kans dat de stappen die al gezet zijn ook een vervolg krijgen.

Onafhankelijk Leven wil dan ook Jo Vandeurzen feliciteren met zijn  ministerpost. Wij kijken met hoop naar de toekomst en hopen op een vruchtbare samenwerking met het kabinet Vandeurzen in de komende jaren.

Bron:  www.onafhankelijkleven.be/

*****

Wat betekent: 'het decreet persoonsvolgende financiering'?

Lees Sterk_10.pdf

Geplaatst: 2014-08-01

BijlageGrootte
PDF-pictogram Sterk_10.pdf1.87 MB