Reumatoïde artritis: TNF-remmers gelinkt aan minder vermoeidheid

Patiënten met reumatoïde artritis (RA) meldden aanzienlijke verbetering van vermoeidheid na het begin van de behandeling met anti-TNF-α therapie. Vooral werkende vrouwen met een laag niveau van handicap ondervonden het meeste kans op een verbetering van de moeheid. Pijn betekende echter geen belangrijke aanwijzing op verbetering van de moeheid.

Hoewel vermoeidheid over het algemeen beschouwd wordt als een belangrijke factor bij RA, is het zelden een belangrijk eindpunt in klinische proeven. Katie L. Duce, een PhD student van de epidemiologie groep, Instituut voor toegepaste Health Sciences, Universiteit van Aberdeen, Verenigd Koninkrijk, en collega’s, publiceerden op 13 oktober online de resultaten van een lange termijn studie in Rheumatology. Zij onderzochten of vermoeidheid bij patiënten met RA die anti-TNF-α (infliximab, etanercept of adalimumab) kregen, verbeterde.

De onderzoekers onderzochten gegevens van patiënten uit de Britse samenleving die een bepaald ziekteprofiel van hoge ziekte-activiteit hadden. Uit deze groep selecteerden en analyseerden ze alleen patiënten met het hoogste vermoeidheidsniveau.

De onderzoekers hebben de vermoeidheid gemeten met behulp van de SF-36 kwaliteit van leven schaal en definieerden ernstige basisvermoeidheid als een SF-36 score van 12,5 of minder. Van de 6835 deelnemers in deze studie had 38,8% ernstige basisvermoeidheid.

Het team vond dat 70% van deze patiënten een klinisch relevante verbetering van de moeheid meldden wanneer ze behandeld werden met anti-TNF-α; 66% van de patiënten behandeld met anti-TNF- α meldden verbetering zodat ze kunnen gecategoriseerd worden als zijnde niet ernstig vermoeid. Vrouwen bleken meer kans op verbetering te hebben dan mannen.

"Gezien de resultaten van bestaande publicaties, waaruit blijkt dat mannen de neiging hebben om beter te reageren op de anti-TNF therapieën, waren we verbaasd dat bij vrouwen een  verbetering aangetoond was. In het verslag stellen wij dat dit veroorzaakt wordt door het feit dat vrouwen de neiging hebben  sneller over vermoeidheid te spreken, en dus hebben zij een grotere mogelijkheid voor verbetering. Maar hier kunnen we geen definitieve uitspraak over doen” vertelde Duce aan Medscape medisch nieuws.

Een meerderheid (80%) van de patiënten die verbetering van hun vermoeidheid ondervonden meldden eveneens na 1 jaar geen ernstige vermoeidheid.

Duce wees erop dat de anti-TNF-α therapie niet aangewezen is voor de behandeling van vermoeidheid, en dus niet kan worden voorgeschreven voor de behandeling van vermoeidheid.

"Dit artikel heeft enkele belangrijke zwakke punten," verklaarde Dr Furst. Dat gezegd zijnde, de conclusies ondersteunen iets dat algemeen bekend is: "Behandeling met effectieve medicijnen... vermindert de vermoeidheid."

De senior auteur van de studie heeft onderzoeksondersteuning ontvangen en/of steunde op adviesraden voor Pfizer, MSD en GSK. De andere auteurs en Dr Furst hebben aangegeven geen relevante financiële banden te hebben.

Rheumatology. Published online October 13, 2014.

Bron: http://www.medscape.com/viewarticle/834307

Ingekorte vertaling en geplaatst: 2014-11-08