SIS-kaart verdwijnt stapsgewijs

Het gebruik van de SIS-kaart wordt stapsgewijs afgebouwd.

Vanaf 1 januari 2014 zullen apothekers, ziekenhuizen en bepaalde zorgverleners je ziekenfondsgegevens online kunnen raadplegen aan de hand van je rijksregisternummer.

Omdat dit nummer op je elektronische identiteitskaart (eID), de Kids-ID en de Belgische eID voor buitenlanders staat, zullen vanaf dan deze elektronische identiteitsbewijzen worden gevraagd. Dit is zelfs nu reeds het geval in sommige apotheken.

Voor een vlotte gang van zaken breng je momenteel evenwel ook nog steeds je SIS-kaart mee als je naar de apotheek, het ziekenhuis of zorgverleners gaat.

Meer lezen!

Geplaatst: 2013-05-08

Categorie: