Strengere regels voor beoefenen van homeopathie

Homeopathie beoefenen zal in de toekomst enkel kunnen door artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en dat enkel als aanvulling op hun zorgberoep. Hij zal ook over een diploma homeopathie van universitair of hoger onderwijs moeten beschikken, wat neerkomt op minstens 600 uur theorie en 200 uur stage. Dat staat in een koninklijk besluit dat de ministerraad vrijdag heeft goedgekeurd. De tekst voorziet ook in overgangsmaatregelen voor wie de praktijk nu uitoefent, maar geen arts, tandarts of vroedvrouw is.

Ons land telt 340 homeopaten die bij een beroepsvereniging aangesloten zijn. Daarvan heeft meer dan 20 procent geen enkele medische of paramedische opleiding genoten. De cijfers over hoeveel Belgen een beroep doen op een homeopaat lopen nogal uiteen. Een studie van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg uit 2009 had het over 4 procent van de bevolking dat het voorbije jaar een homeopaat had bezocht, terwijl opiniepeilingsinstituut IPSOS in mei 2011 schatte dat 40 procent van de gezinnen er een beroep op deed, legde minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx na afloop van de ministerraad uit.

Ze benadrukt het belang van een regeling voor de erkenningsvoorwaarden. Een aantal beroepsuitoefenaars is ernstig en heeft het welzijn van de patiënt voor ogen. Maar in sommige gevallen worden volgens haar uitwassen vastgesteld, die zelfs de sektarische toer opgaan en het leven van patiënten in gevaar brengen. Daarom legt ze criteria vast waaraan homeopaten voortaan moeten beantwoorden. Voor alle duidelijkheid: de ziekteverzekering betaalt homeopathische geneesmiddelen niet terug, omdat er geen ‘evidence based medicine’ over bestaat, aldus Onkelinx. Wel is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via een aanvullende ziekteverzekering.

Bron: www.standaard.be

Geplaatst: 2013-07-12