Studie bevestigt ervaring artsen: ‘RA brengt nieren in gevaar’

Reumatoïde artritis kan de algehele gezondheid verlagen door toenemend risico op nierziekte.

Mensen met reumatoïde artritis (RA) hebben bijna 5 procent meer kans dan anderen om een verminderde nierfunctie, een teken van chronische nierziekte, te ontwikkelen. Deze studie werd onlangs gepubliceerd in het American Journal of Kidney Diseases

Chronische nierziekte is het geleidelijk verlies van de nierfunctie, die kan evolueren tot nierfalen. Chronische nierziekte kan in het algemeen worden veroorzaakt door een aantal aandoeningen, zoals diabetes, hoge bloeddruk, auto-immuunprocessen en ontsteking in de nier.

Eerdere studies hebben een verhoogd risico op nierziekte bij mensen met RA vastgesteld door chronische ontsteking en blootstelling aan bepaalde medicijnen. "Er was een soort van vermoeden hierover, en we wisten dat er bepaalde soorten nierproblemen waren die mensen met RA kunnen krijgen, maar niemand bestudeerde op een systematische manier wat dat risico is," zegt Dr Matteson.

Bij deze studie werden 1623 medische dossiers opgevolgd - 813 RA-patiënten waarvan de diagnose werd gesteld tussen 1980 en 2007 en 813 mensen zonder RA die in termen van leeftijd, geslacht, gewicht en andere factoren gelijk waren. 

Onder degenen die een normale nierfunctie hadden toen de studie startte, ontwikkelden 25 procent van de RA-patiënten en 20 procent van de mensen zonder RA milde of matig verminderde nierfunctie na 20 jaar. Er was geen verschil in de frequentie van ernstig nierfalen.

RA-patiënten die een hoge mate van ontsteking hadden in het eerste jaar na de diagnose (gemeten door de bloedtest erythrocytensedimentatiesnelheid  hadden meer kans dan anderen om verminderd nierfunctie te ontwikkelen. "De algemene conclusie is, dat de ontsteking een risicofactor is voor nierfunctiestoornissen," zegt Dr Matteson.

Bron: www.arthritistoday.org/news/

Ingekorte vertaling en plaatsing: 2014-07-11