Tegemoetkomingen / Uitkeringen zieken

Basisondersteuningsbudget

Vanaf september 2016 wordt een nieuwe Vlaamse tegemoetkoming voorzien voor personen met een handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood: een basisondersteuningsbudget (BOB). Een bedrag van 300 euro per maand vrij te gebruiken door de gerechtigde.

Iemand met een handicap die ondersteuning nodig heeft, heeft extra financiële uitgaven. Dankzij het basisondersteuningsbudget kan de persoon met een handicap en zijn netwerk zorg inkopen en organiseren naar eigen wens. Het is m.a.w. een financiële steun voor thuiszorg, alsook een erkenning voor mantelzorgers.

 

4 jaren 1 maand geleden

Minder rompslomp terugbetaling via hospitalisatie

Vaak worden de farmaceutische kosten voor en na een ziekehuisopname door hospitalisatieverzekeringen gedekt.
Al naargelang de verzekeringsovereenkomst gebeurt de terugbetaling onder bepaalde voorwaarden en kunnen doorgaans ook andere medische kosten, zelfs zonder hospitalisatie, worden vergoed. Om deze kosten terugbetaald te zien bestaat het BVAC-attest.
Sinds 01 december 2015 verstuurt de apotheker dit BVAC-attest digitaal naar jouw verzekering.

Hoe dit juist in zijn werk gaat, lees je in het bijgesloten artikel!

 

4 jaren 2 maanden geleden

Derdebetalersregeling voor huisartsen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Verplichte derdebetalersregeling voor huisartsen soepel van start
11 Juni 2015 - Auteur : Leen Baekelandt

De verplichte derdebetalersregeling bij huisartsen voor personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering gaat in op 1 juli 2015, zoals voorzien door het regeerakkoord. Tot oktober is er evenwel een overgangsperiode voorzien.a

Verlies inschakelingsuitkering

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Veel rechthebbenden op een tegemoetkoming verliezen hun inschakelingsuitkering

Op 1 januari 2015 verloren heet wat mensen hun inschakelingsuitkering. Onder hen heel wat personen met een handicap die recht hebben op een Integratietegemoetkoming (IT) of Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT). Er zijn verschillende procedures voor de herziening van het tegemoetkomingdossier.

Inschakelingsuitkering?

Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden: gevolgen van de zesde staatshervorming

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden valt sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De behandeling van dossiers en de aanvragen werden nog niet overgedragen. Tot eind 2015 blijft de FOD Sociale Zekerheid de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden toekennen en de bestaande dossiers opvolgen.

Tegemoetkoming Hulp aan Derden

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Even een opfrissertje

De tegemoetkoming voor hulp van derden
Ben je arbeidsongeschikt en heb je moeilijkheden om gewone dagelijks handelingen uit te voeren? Dan heb je misschien recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. Hiervoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.