Tegemoetkomingen / Uitkeringen zieken

Nieuwe ondersteuning van personen met handicap

De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet over de persoonsgebonden financiering voor personen met een handicap goedgekeurd. Dat decreet hervormt de manier waarop personen met een handicap ondersteund worden. Zo zullen alle personen met een erkende handicap in aanmerking komen voor een forfaitaire basisuitkering. Wie een grotere zorgnood heeft, kan een hogere ondersteuning aanvragen, meldt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (foto).

Zorgverzekering automatisch voor mensen met gezinszorg

Vanaf 1 juni zullen de zorgkassen automatisch de Vlaamse zorgverzekering toekennen aan al wie gezinszorg krijgt en er recht op heeft. Er hoeft dus geen aanvraag meer te gebeuren. Dat kan omdat de nodige gegevens van de diensten voor gezinszorg voortaan automatisch zullen doorstromen. “De doorstroom leidt tot een administratieve vereenvoudiging en lastenverlaging voor de burger. Maar, belangrijker, de doorstroom zorgt ervoor dat iedereen die recht heeft op de zorgverzekering, die ook krijgt”, vertelt minister Jo Vandeurzen.

Elke Vlaming met handicap krijgt uitkering

De Vlaamse regering en haar meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over een nieuw gehandicaptenbeleid. Een basisuitkering voor alle personen met een handicap moet de toevloed naar de voorzieningen afremmen en de taaie wachtlijsten wegwerken. Dat schrijven de Corelio-kranten vandaag. Oppositiepartij Open Vld spreekt van een vroege verkiezingsstunt.