Tegemoetkomingen / Uitkeringen zieken

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen van kracht in 2008. De lijst zal actueel gehouden worden.

ACTUALISERING mei 2012: zie bijlage hier onderaan

De RA-patiënt moet dikwijls van een invaliditeitsuitkering leven (RIZIV of FOD-Sociale Zekerheid = Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid).
Om in aanmerking te komen voor bijkomende uitkeringen moet men hoog scoren voor wat ‘niet redzaamheid’ betreft.