Tofacitinib: wordt dit een meerwaarde bij de behandeling van reumatoïde artritis?

Hieronder volgt een aantal artikels die voornamelijk deze maand verschenen aangaande dit nieuwe - nog niet goedgekeurde - medicijn. Deze artikels verschenen in verschillende medische tijdschriften maar handelen grotendeels over dezelfde soorten studies. Ze worden hier gebracht volgens datum.

Tofacitinib toont meerwaarde bij RA

Het orale middel tofacitinib heeft in klinisch eindonderzoek en onderzoek naar patiëntenervaringen goede resultaten geboekt bij patiënten met reumatoïde artritis (RA).

In de eerste studie onder 792 RA-patiënten zijn doseringen van 5 en 10 mg tofacitinib (Pfizer) vergeleken met placebo, bovenop een basisbehandeling met DMARD’s die niet tot de biologicals behoren (voornamelijk methotrexaat). Op alle klinische eindstudies had tofacitinib een significante toegevoegde waarde, waarbij het effect ook snel optrad. Na twee weken was respons aantoonbaar op de tekenen en symptomen van de RA.

In de tweede studie kregen 610 RA-patiënten tofacitinib of placebo als monotherapie.
De score op de Patient Global Assessment nam met placebo af met 11 punten, terwijl deze bij behandeling met 5 en 10 mg tofacitinib met 27 tot 31 punten daalde. Pijnscores verminderden met vergelijkbare waarden en het fysiek disfunctioneren (HAQ-DI-index) nam af met respectievelijk
0.19 en 0.50 en 0.57 punten.

Bron: MEDNET Volume 4, Number 7 (2011), 35, DOI: 10.1007/s12462-011-0293-0


Pfizer: FDA verzoek kan de goedkeuring van tofacitinib vertragen maar de hoop voor dit medicijn blijft onverminderd

Pfizer heeft laten weten dat de FDA om meer gegevensanalyses heeft verzocht. Dit zal waarschijnlijk de FDA goedkeuring uitstellen tot in 2013.
De testresultaten tonen aan dat tofacitinib  bewezen heeft beter te zijn dan methotrexaat, een medicijn dat oraal wordt ingenomen en meestal als eerstelijns geneesmiddel van niet-biologische aard wordt gegeven bij de behandeling van reumatoïde artritis (RA).  
In de lopende orale studie kregen 958 patiënten met matige tot ernstig actieve RA ofwel methotrexaat of tofacitinib (5 mg of 10 mg). Uit de gegevens blijkt dat tofacitinib evenals methotrexaat als eerstelijns geneesmiddel kan gekozen worden.

Het historisch gebruik van methotrexaat en de verwachte hoge prijs van tofacitinib ten opzichte van methotrexaat kan het gebruik van tofacitinib beperken. Nochtans tonen de laatste data aan dat tofacitinib verdere ondersteuning verdient.
Pfizer zal haar klinische bevindingen presenteren tijdens een volgende Reumatologie-meeting.

In december 2011 diende Pfizer tofacitinib bij de FDA aan voor goedkeuring als een potentiële behandeling voor volwassen patiënten met matige tot ernstig actieve RA. Het bedrijf hoopte begin augustus de goedkeuring te mogen ontvangen. Maar de FDA heeft waarschijnlijk meer tijd nodig dus zal er vertraging van goedkeuring zijn.

De verwachtingen met Tofacitinib zijn hoog. De indrukwekkende gegevens over werkzaamheid bij meerdere patiëntengroepen, de werkzaamheid in vergelijking met toonaangevende biologische middelen zoals Enbrel (etanercept; Amgen/Pfizer, Humira (adalimumab; Abbott/Eisai), en het positieve advies van de FDA in mei 2012 zijn allen kenmerkend voor het commerciële potentieel van dit medicijn. Indien goedgekeurd, zou orale tofacitinib een sterke concurrent worden voor de biologicals zoals Enbrel en Humira.

Bron: www.datamonitor.com/store/News , 02 August 2012


Pil in plaats van een naald kan binnenkort een optie worden voor RA

Studies tonen een nieuw soort medicijn dat minstens even goed werkt als de huidige RA biologische middelen.

Een nieuwe pil kan snel een alternatief bieden aan mensen met reumatoïde artritis voor de injecties en intraveneuze infusies waarmee ze nu behandeld worden.

Het medicijn, tofacitinib, is een tweemaal daagse pil die de lichaamseigen immuun aanval op zijn eigen gewrichten en organen vermindert. Het werkt op een iets andere manier dan de op dit moment beschikbare behandelingen voor reumatoïde artritis of RA.

Biologicals hebben een revolutie teweeggebracht in de behandeling van RA, maar ze moeten worden toegediend door middel van injectie of IV infuus.
Enkele studies, gepubliceerd in the New England Journal of Medicine, tonen aan dat de behandeling met tofacitinib evengoed werkt als Humira, een oudere biological. Tofacitinib verminderde ook het aantal gezwollen en pijnlijke gewrichten bij tweemaal zoveel patiënten vergeleken met een placebo pil en dit of het medicijn nu al of niet in combinatie met methotrexaat - de initiële standaard  behandeling voor de ziekte - gebruikt werd.

Het onderzoek

(Hoe dit onderzoek gebeurde en wie hiervoor interesse heeft kan dit verder lezen door op de link onderaan te klikken)

Van Lab naar apotheek

(idem)

De FDA moet haar goedkeuring geven.

Andere opinies

Andere deskundigen denken dat hoe het medicijn zal worden gebruikt een open vraag blijft.

“Zal dit medicijn toegevoegd worden bij methotrexaat? Zal het methotrexaat kunnen vervangen? Zal het gebruikt worden vóór een biological of na falen van een biological? Dat zal moeten blijken na ervaring, door te spreken met andere artsen, en afwachten wat de verzekeringsmaatschappijen ons zullen toelaten” zegt Richard Furie, MD, een reumatoloog die divisiehoofd is van North Shore Long Island Jewish Health System in New York.

Andere experten beamen dit.

Bron: www.medicinenet.com/, 8 augustus 2012


Eerste doeltreffende oraal RA-medicijn


Reumatoïde artritis (RA)-patiënten kunnen hun vingers gekruist houden of de eerste orale immuun-onderdrukker voor de ziekte zal worden goedgekeurd door de FDA. Pfizer’s tofacitinib heeft, met haar fase III studies, dit medicijn een stap dichter bij de apotheek gebracht. Dus er is op zijn minst hoop. 

Twee studies werden gepubliceerd in The New England Journal of Medicine

In de eerste studie kregen tweederde van de groep patiënten de nieuwe drug en verbeterden binnen drie maanden, in vergelijking met een kwart van de controlegroep.  

In de tweede studie werden patiënten getest die ook methotrexaat namen. Onderzoekers zagen ook een verbetering van 20 procent in zes maanden bij meer dan de helft van de tofacitinib-behandelde patiënten. In vergelijking zag de placebogroep, zoals in de eerste studie, slechts verbetering bij 29 procent van de patiënten. Bovendien kreeg een groep patiënten een ander type van immuunonderdrukkend middel, Humira. Die groep had een verbetering van 20 procent voor slechts 48 procent van de patiënten.

Veel RA-patiënten reageren niet op conventionele therapie. Hoewel de invoering van immuunonderdrukkende behandelingen in de afgelopen twintig jaar een belangrijke verbetering heeft gebracht bij de behandeling van deze ziekte, er is genoeg ruimte voor een nieuw en doeltreffend oraal medicijn zoals — hopelijk — tofacinitib. Maar meer studies zijn nodig om zijn werkzaamheid te bewijzen. 

Hoewel tofacitinib indrukwekkende resultaten heeft aangetoond, moeten de voordelen aanzien worden met een korreltje zout. In beide studies werd tofacitinib behandeling geassocieerd met een aantal negatieve bijwerkingen, met inbegrip van verhoogde niveaus van low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, verminderd aantal neutrofielen  en een toenemend aantal infecties.

Dr David A. Fox van de Universiteit van Michigan schreef in een begeleidend artikel, "een beter begrip van het veiligheidsprofiel van tofacitinib zal de overweging van clinici beïnvloeden wanneer ze de behandeling van deze nieuwe aanpak overwegen".


Tofacitinib toont belofte bij reumatoïde artritis

Nieuw onderzoek suggereert dat een geneesmiddel, tofacitinib, dat behoort tot een groep van therapieën, de zogenaamde Janus kinase (JAK)-remmers, effectief kan zijn bij mensen met reumatoïde artritis.

JAK remmers zoals tofacitinib werken door remming van de werking van de JAK familie van enzymen die op hun beurt een signaalroute, betrokken bij de abnormale immuunreactie bij mensen met reumatoïde artritis, verstoren.

Wetenschappers in de VS en Duitsland voerden een fase-III klinische studie uit om de effectiviteit van tofacitinib te beoordelen.

Een totaal van 611 patiënten werd gerekruteerd voor de zes maanden durende studie en kreeg een van de vier doses: 5 mg tofacitinib twee keer per dag; 10 mg tweemaal per dag; een placebo (schijnbehandeling) voor drie maanden gevolgd door 5 mg tofacitinib twee keer per dag; of placebo gedurende drie maanden, gevolgd door 10 mg tofacitinib tweemaal daags.

Na drie maanden van de behandeling, is het aantal patiënten dat ten minste 20 procent verbetering van de symptomen had, hoger in de tofacitinib groepen dan de placebogroep.

De onderzoekers vonden dat bijna 60 procent van de patiënten die 5mg tofacitinib per dag namen deze mate van verbetering toonden, samen met bijna 66 procent van deze in de 10 mg groep.
Dit in vergelijking met minder dan 27 procent van de patiënten die het placebo namen.

Tofacitinib gebruikers toonden ook  een sterkere daling van hun niveaus van artritis-gerelateerde invaliditeit.

In de New England Journal of Medicine concludeerden de auteurs: "Bij patiënten met actieve reumatoïde artritis, kan tofacitinib monotherapie worden geassocieerd met vermindering van de tekenen en symptomen van reumatoïde artritis en verbetering van het fysieke functioneren."

Er waren echter een aantal bijwerkingen geassocieerd bij het gebruik van tofacitinib: zes patiënten kregen ernstige infecties en sommige patiënten meldden hoofdpijn, bovenste luchtweginfecties en een toename van low-density lipoproteïne (LDL of 'slechte cholesterol').

Een woordvoerder van Arthritis Research UK is verheugd over de resultaten van de studie maar voegde eraan toe dat het nieuwe geneesmiddel ten minste gelijke voordelen zou moeten aantonen met bestaande biologische therapieën.

Bron: www.arthritisresearchuk.org/news/
Gepubliceerd op 14 augustus 2012

Vrij en summier vertaald door Mia

Ondertussen is er goed nieuws. Lees dit HIER