Totale heupprothese: hoe zit dat met de comorbiditeit?

Je zou het niet geloven, maar er werd nog geen enkele robuuste studie bij een groot aantal patiënten uitgevoerd naar de risicofactoren voor sterfte en infectie na plaatsing van een totale heupprothese (THP).

Vorsers hebben de medische dossiers doorgenomen van 41.000 patiënten van 65 jaar of ouder in het Medicaresysteem bij wie tussen 1998 en 2007 een THP werd geplaatst. Daarbij keken ze vooral naar de aandoeningen die de patiënten tijdens het jaar voor de interventie vertoonden. Er werden 29 aandoeningen geselecteerd.

Op het congres werden de resultaten van een multivariate analyse gepresenteerd. Een THP is een ingreep die de chirurgen goed onder de knie hebben en die geen hoog risico inhoudt voor de patiënten. De overleving 90 dagen na de operatie bedroeg 98 % en 98,37 % van de patiënten ontwikkelde geen infectieuze complicaties na plaatsing van de prothese.

De vorsers vonden vier factoren die het risico op infectie van de prothese significant verhogen. De belangrijkste factor zijn chronisch degeneratieve of inflammatoire reumatische aandoeningen. Die verdubbelen het risico. Iets lager in de rangschikking staat obesitas, maar obesitas verhoogt het risico toch bijna evenveel als artrose. Op de derde plaats staan stollingsstoornissen; die verhogen het risico op infectie met 58 %. Tot slot is er preoperatieve anemie (36 % hoger risico op infectie). Mogelijke opties om het risico op infectie te verlagen, zijn dan ook preoperatieve correctie van bloedarmoede, stollingsstoornissen opsporen en behandelen en de patiënt doen vermageren.

De vorsers hebben vijf factoren teruggevonden die de sterfte na drie maanden sterk beïnvloeden: gemetastaseerde kanker, hartdecompensatie, zelfs indien gestabiliseerd, dementie, nierinsufficiëntie en psychose. Die verhogen de sterfte met respectievelijk factor 3,0; 2,11; 2,04; 1,98; en 1,85.

Plaatsing van een THP is een operatie die steeds vaker wordt uitgevoerd gezien de vergrijzing van de bevolking. De ingreep blijkt geen hoog risico in te houden te oordelen naar de cijfers van de studie. De operatie herstelt de levenskwaliteit en het functioneren van de patiënt en heft de pijn op. Maar als gevolg van de hoge leeftijd van de meeste patiënten en de comorbiditeit (= het verschijnsel dat iemand aan meerdere chronische ziektes tegelijk lijdt) die die patiënten vaak vertonen, wordt een THP toch een riskante operatie: 2 % van de patiënten zal vroeg sterven of een infectie ontwikkelen, die moeilijk te behandelen is op een ondermijnd terrein.

Er bestaan meerdere gevalideerde risicoscores om de patiënten die het hoogste risico lopen, eruit te halen. Daar komen nu dus de resultaten van deze studie bij. Op grond daarvan kunnen de risico's met de patiënt worden besproken en kan alles in het werk worden gesteld voor en na de operatie om die prognostisch ongunstige factoren aan te pakken.

Mondelinge presentatie 'THR and comorbidities', Euro Hip, Milaan, 22/09/2012. De studie van Bozic KJ et coll. werd onlangs gepubliceerd in J Bone Joint Surg Am. 2012;94: 794-800

Bron: Artsenkrant, 16 oktober 2012

Geplaatst: 22/10/2012