Tussenkomst in hulpmiddelen voor personen met een handicap in ouderenvoorzieningen

Tussenkomst in hulpmiddelen voor personen met een handicap in ouderenvoorzieningen.

Ouderen met een handicap die in een ouderenvoorziening wonen en van wie de handicap erkend is vóór hun 65 jaar, kunnen voortaan voor een tussenkomst in de aanschaf van hulpmiddelen die hun mobiliteit en/of communicatie vereenvoudigen terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 
Het zou momenteel gaan om zo’n 1200 ouderen met een beperking die wonen in een woonzorgcentrum, een serviceflat/assistentiewoning of een woonzorgcentrum erkend als centrum voor dagverzorging of voor niet aangeboren hersenletsels.

Omwille van de verbeterde zorgverlening is de levensduur en -kwaliteit van personen met een handicap de laatste jaren sterk vooruit gegaan. 

VAPH

Zij wonen soms niet in een handicapspecifieke voorziening, maar in een ouderenvoorziening. Toch hebben sommigen specifieke ondersteuningsmiddelen nodig om te kunnen deelnemen aan de dagelijkse activiteiten. Die hulpmiddelen zijn in deze voorzieningen niet vanzelfsprekend aanwezig, waardoor de oudere persoon met een handicap de kosten van de aanschaf veelal zelf moest dragen. Het voorbije jaar heeft het VAPH bij deze mensen gepeild waar hun belangrijkste behoeften liggen. Uit de ruime respons bleek dat in hoofdzaak te gaan om hulpmiddelen met communicatie- of mobiliteitsdoeleinden.

Voorbeelden van hulpmiddelen die de mobiliteit bevorderen zijn een tandem of noodzakelijke aanpassingen aan de auto om zelf te rijden of om mee te rijden. Voor communicatie kan het gaan om hulpmiddelen die lezen, horen en spreken mogelijk maken, bijvoorbeeld een brailleleesregel, een stemversterker of een dynamisch communicatietoestel met synthetische spraak. 

Voor meer informatie en de volledige lijst met hulpmiddelen waarvoor tussenkomst mogelijk is, kijk je op http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/1965387-Welke+hulpmiddelen+wel.html of neem je contact op met de provinciale afdelingen van het VAPH

• Provinciale Afdeling Antwerpen: 03 270 34 40, antwerpen@vaph.be

• Provinciale afdeling Limburg: 011 27 43 54, hasselt@vaph.be

• Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen: 09 269 23 11, gent@vaph.be

• Provinciale afdeling Vlaams-Brabant: 016 31 12 11, leuven@vaph.be

• Provinciale afdeling West-Vlaanderen: 050 40 67 11, brugge@vaph.be

Bron: http://www.vlaamse-ouderenraad.be/info60+/artikel.php?pub_id=3340

Geplaatst: 2014-03-16